Capil ka isi

Pawatasan susial

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan
Urang-urang mancuntuhakan pawatasan susial wayah maantri gasan mamasuki pasar swalayan di London salawas pandimi COVID-19 tahun 2020. Gasan mamastiakan bubuhan panukar kawa manjaga jarak sasampainya di tuku, wastu sajumlah urang nang diwatasi wan dibariakan masuk sakaligus.
Pawatasan susial mangurangi tingkat pajangkitan panyakit wan kawa maampihakan wabah.

Pawatasan susial (basa Inggris: social distancing), disambat jua pawatasan awak (physical distancing),[1][2][3], atawa sacara kada rasmi jaga jarak, adalah sarangkaian upaya lainparmasi nang dimaksutakan gasan mancagah panyabaran panyakit manjangkit lawan manjaga jarak awak antara saikung urang wan urang lain, wan jua mangurangi jumlah urang nang manggawi kuntak parak saikung sama lain.[1][4] Tindakan ngini rancaknya digawi lawan manjaga jarak tatantu matan urang lain (jarak nang ditantuakan mungkin lain matan waktu ka waktu wan matan sabuah nagara lawan nagara lain) wan mahindari bakumpul baimbai dalam garumbung ganal.[5][6]

Pawatasan susial pacangan mangurangi kamungkinan kuntak antara urang nang kada tajangkit lawan urang tajangkit, jadi kawa mangurangi pajangkitan panyakit, wan paling tatambaian, kamatian.[1] Tindakan ngini digabungakan lawan manarapakan pandirian kabarasihan pahinakan nang baik wan kabiasaan babasuh tangan dalam sabuah garumbung.[7][8] Salawas pandemi Covid-19, Pahimpunan Kawigasan Dunia (WHO) mamadahakan pamakaian istilah "pawatasan awak" lain "pawatasan susial", sasuai lawan pakta lamun jarak awaklah nang mancagah pajangkitan; pahadangan urang-urang kawa tatap tasambung sacara susial malalui tiknulugi.[1][2][9][10] Gasan malambati panyabaran panyakit manjangkit wan mancagah tampat layanan kawigasan tabaruncuti, hususnya salawas pandimi, sapalih tindakan pawatasan susial ditarapakan, tamasuk panutupan sakulah wan tampat bagawi, isulasi, karantina, pawatasan pakujukan urang, wan pamasahan padapatan urang banyak.[4][11]

Walau istilah ngini hanyar dipatuhakan wayah abat ka-21,[12] langkah-langkah pawatasan susial paling kada sudah ada matan abat kalima SM. Salah sabuting rujukan panambaian pasla pawatasan susial didapatakan dalam Kitab Imamat, 13:46: "Wan paharit kusta nang takana wabah ngitu … inya cagat tinggal saurangan; [di luar] tampat bagananya".[13] Salawas wabah Yustinianus matan tahun 541 sampai 542, kaisar Yustinianus I manarapakan karantina nang kada ampuh di Kakaisaran Romawi Timur, tamasuk mambuang mayat ka laut; inya manumpalak luasnya panyabaran tatambaian lawan "urang Yahudi, Samaria, pagan, Arianis, Montanis, wan homoseksual".[14] Wayah jaman mudirin, langkah-langkah pawatasan susial bakulih ditarapakan dalam sapalih ipidimi. Di Kuta St. Louis, Missouri, kada lawas imbah kajadian salismaan panambaian kali dicatat di kuta ngitu salawas pandimi bahingusan 1918, bubuhan bawinang langsung manutup sakulah, kada mambariakan padapatan urang banyak, wan tindakan pawatasan susial lainnya. Angka kamatian kajadian di St. Louis tadikit dibandingakan di Kuta Philadelphia, Pennsylvania, nang walau baisi kajadian salismaan, masih mambariakan aarakan urang banyak wan kada manggawi pawatasan susial sampai labih matan dua minggu imbah dapatan kajadian panambaian.[15] Bubuhan bawinang sudah manyuruh atawa mambari papadah gasan manggawi pawatasan susial salawas pandimi Covid-19.

Pawatasan susial taampuh digawi wayah jangkitan manjangkit malalui kuntak papaian pahinakan atawa droplet (kaya batuk atawa wahin); kuntak awak langsung, tamasuk hubungan siksual; kuntak kada langsung (misalnya lawan manjapai pamukaan nang tacamar kaya fomit); atawa pajangkitan malalui angin (lamun mikruurganisma kawa batahan hidup di angin gasan waktu nang lawas).[16] Pawatasan susial kada tapi ampuh wayah jangkitan dijangkitakan tatambaian malalui banyu atawa makanan nang tacamar atawa ulih vektor kaya rangit atawa karangga lain[17]

Karugian matan pawatasan susial kawa barupa kasunyian, bakurangnya kabakulihan (produktivitas), wan hilangnya manapaat lain nang bakaitan lawan hubungan manusia.[18]

Sabuting gambar (dalam basa Arab, Inggris, wan Urdu) nang manyuruh pawatasan susial salawas pandimi Covid-19.

Pusat Pangandalian wan Pancagahan Panyakit Amirika Sarikat (CDC) manggambarakan pawatasan susial sawagai sapakakas "cara gasan mangurangi karancakan wan kaparakan kuntak di antara urang-urang gasan mangurangi rasiku pajangkitan panyakit".[11] Salawas pandemi salisma babi 2009, WHO manggambarakan pawatasan susial sawagai "manjaga jarak paling kada salangan matan urang lain, wan mangurangi padapatan".[7] Tindakan ngini digabung lawan kabarasihan kawigasan pahinakan nang baik wan babasuh tangan, wan dianggap jadi cara nang paling ampuh gasan mangurangi atawa manunda pandimi.[7][19]

Salawas pandimi Covid-19, CDC maasai artian pawatasan susial sawagai "tatap ada di luar kaadaan bagalumuk, mahindari padapatan urang banyak, wan manjaga jarak (kikira anam batis atawa dua mitir) matan urang lain lamun kawa".[5][6] Kada jalas kanapa anam batis nang ditatapakan dalam artian ngitu. Studi pahanyarnya manunjukakan lamun papaian matan wahin atawa pahinakan nang kuat salawas padapatan awak kawa sampai jarak anam mitir.[20][21][22] Sapalih urang manduga jarak nang ditatapakan ngitu didasarakan lawan paitihan matan tahun 1930-an wan 1940-an nang sudah dihual[23] atawa marga kabingungan dalam mamakai unit paukuran. Bubuhan paitih wan panulis sains manganjurakan pawatasan susial nang tajauh[21][24][25] wan/atawa mamakai maskar sakaligus mawatasi jarak susial.[21][26][27]

Pamahaman lamun sabuting panyakit kawa maulah parubahan parangai urang-urang, nang mamilih gasan manjauh matan tampat-tampat awam wan urang lain. Wayah ditarapakan gasan mangandaliakan ipidimi, pawatasan susial kaini kawa mangulihakan manapaat, tagal manimbulakan karugian ikunumi jua. Paitihan manunjukakan lamun tindakan ngini musti ditarapakan lawan hancap wan sacara katat anggaran jadi ampuh.[28] Sapalih langkah pawatasan susial dipakai gasan mangandaliakan panyabaran panyakit manjangkit.[11][16][5][27]

Mahindari kuntak awak

[babak | babak asal-mulanya]
Pawatasan suaial tamasuk jua mahilangakan kuntak awak, misalnya basalaman nang awam, baragapan, atawa hongi; umpama matan Salandia Hanyar ngini manawarakan walung pilihan lain.

Manjaga jarak paling kada dua mitir (anam batis) (di Amirika Sarikat atawa Britania Raya) atawa 1,5 mitir (di Australia) atawa 1 mitir (di Parancis atawa Italia) saikung sama lain wan mahindari baragapan wan garak awak nang maumpatakan kuntak awak langsung, mangurangi rasiku tajangkit salawas pandemi salisma dan pandemi Covid-19).[5][29] Pahalatan jarak ngini, suwalih langkah-langkah kabarasihan kawigasan paribadi, dianjurakan jua di tampat bagawi.[30] Lamun kawa, dipadahakan gasan bagawi matan rumah.[8][27]

Bamamacam pilihan diusulakan gasan manggantiakan taradisi basalaman. Garakan namaste, manangkupakan kadua tabah, maampahakan jariji gasan manunjuk ka atas, wan manggambar bantuk jantung, adalah sapalih pilihan nang kawa digawi kadada bajapaian lawan urang lain. Salawas pandimi koronavirus di Britania Raya, garakan ngini dipakai ulih Pangeran Charles wayah manyambut tamu, wan sudah dianjurakan ulih Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wan Pardana Mantri Israil Benjamin Netanyahu.[31] Pilihan lain misalnya mangawaiakan tangan, maulah isarat shaka, wan maandak tabah di jantung, kaya nang digawi di sapalih wilayah Iran.[31]

Panutupan sakulah

[babak | babak asal-mulanya]
Kajadian salisma babi par minggu di Britania Raya wayah tahun 2009; sakulah rancaknya paraian musim panas wyaha patangahan Juli wan dibuka baasa wayah pamulaan Siptimbir.[32]

Pamudilan matamatika manunjukakan lamun panyabaran wabah kawa ditunda lawan manutup sakulah. Tagal, kaampuhannya tagantung lawan kuntak nang digawi kakanakan di luar sakulah. Rancak sasaikung kuitan musti maambil parai, wan panutupan nang bakapanjangan mungkin diparluakan. Panyabab-panyabab ngini kawa maulah gangguan susial wan ikunumi.[33][34]

Panutupan tampat bagawi

[babak | babak asal-mulanya]

Paitihan ilmiah pamudilan wan pasiapan badasarakan data di AS manunjukakan lamun 10% tampat bagawi nang taujak ditutup, tingkat pajangkitan sacara kasaluruhan, yaitu kikira 11,9% wan waktu puncak ipidimi sahikit tatunda. Sabaliknya, lamun 33% tampat bagawi nang taujak ditutup, tingkat sarangan bakurang jadi 4,9%, wan waktu puncak tatunda salawas saminggu.[35][36] Panutupan tampat bagawi tamasuk panutupan bisnis wan layanan susial "kada panting" (nonesensial) (artinya tampat ngitu kada manjaga guna tatambaian masarakat, sawagai musuh matan layanan panting).[37][27]

Pamasahan padapatan banyak urang

[babak | babak asal-mulanya]

Pamasahan padapatan atawa galumuk banyak urang misalnya acara malumbar urat, pilim, atawa panampaian musik.[38] Bukti manunjukakan lamun apakah padapatan banyak urang maningkatakan pajangkitan panyakit sakalinya kada kawa disimpulakan.[39] Bukti anekdotal manunjukakan lamun janis padapatan banyak urang tatantu kawa dikaitakan lawan paningkatan rasiku pajangkitan salisma, wan kawa jua "banih" galur hanyar ka sabuah dairah, nang maulah pajangkitan garumbung dalam kaadaan pandimi. Salawas pandimi salisma 1918, arakan militar di Philadelphia[40] dan Boston[41] mungkin batanggung jawap gasan manyabarakan panyakit ngini lawan mancampurakan palaut nang tajangkit lawan galumuk warga sipil. Mawatasi padapatan banyak urang, nang digabungakan lawan pawatasan susial lainnya, kawa mambantu mangurangi pajangkitan.[27][42]

Pawatasan pakujukan

[babak | babak asal-mulanya]

Pawatasan di paingkasan nagara atawa pawatasan pakujukan dalam wilayah kada mungkin manunda ipidimi labih matan dua sampai talung minggu kacawali lamun ditarapakan lawan cakupan labih matan 99%.[43] Pahalatan lapangan tarabang disarihakan kada ampuh gasan mancagah pajangkitan virus salawas wabah SARS 2003 di Kanada[44] dan AS.[45] Pangandalian paingkasan nang pisit antara Austria wan Kasultanan Utsmaniyah, nang dibalakuakan matan 1770 sampai 1871 gasan mancagah urang nang tajangkit wabah sampar mAmasuki Austria, dikaduakan ampuh, marga kadada wabah mayor di wilayah Austria imbah pawatasan ngitu ditarapakan, sadangakan Kasultanan Utsmaniyah maharit ipdimi wabah tarus sampai patangahan abat ka-19.[46][47]

Sabuting paitihan ilmiah Uniparsitas Northeastern nang dicungulakan wayah Marit 2020 mandapatakan lamun "pawatasan pakujukan ka wan matan Ripublik Rakyat Cina wastu kawa malambati panyabaran panyakit koronavirus 2019 sacara antarabangaa wayah digabungakan lawan upaya gasan mangurangi pajangkitan di tingkat masarakat wan paurangan (individu). Pawatasan pakujukan kada mayu kacawali kita manggabungakannya lawan pawatasan susial."[48] Paitihan ilmiah ngini mandapatakan lamun tangatan batulakan di Wuhan manunda panyabaran panyakit ka palihan lain daratan Tiongkok wastu dalam talung hingga lima hari, saupama hal ngitu mangurangi panyabaran kajadian antarabangsa saanyak 80 parsin.[49]

Palindungan awam

[babak | babak asal-mulanya]
Panangar pawatasan susial wan parisai kaca akrilik di kasir pasar grosir makanan di Toronto gasan mangurangi kuntak awak.

Langkah-langkah palindungan gasan paurangan tamasuk mawatasi kuntak awak, manggawi bisnis malalui talipun atawa dalam jaringan, mahindari tampat-tampat awam, wan mangurangi pakujukan nang kada parlu.[50][51][52]

Artikal utama: Karantina

Salawas wabah SARS 2003 di Singapura, kikira 8.000 urang jadi sasahan karantina rumah wajip wan 4.300 lainnya diminta gasan manjanaki saurang gajalanya wan manalipun pagawi kawigasan saban hari jadi cara mangandaliakan ipidimi. Saupama wastu 58 matan urang-urang ngini nang warihnya disahakan lawan SARS, pajabat kawigasan awam puas lamun tindakan ngini mambantu dalam mancagah panyabaran jangkitan labih lanjut.[53] Isulasi diri sacara sakarila mungkin sudah mambantu mangurangi pajangkitan salisma di Texas wayah tahun 2009.[54] Ujak pasikulugis buruk jangka handap wan jangka panjang sudah dikaduakan.[18]

 1. ^ a b c d Harris, Margaret; Adhanom Ghebreyesus, Tedros; Liu, Tu; Ryan, Michael "Mike" J.; Vadia; Van Kerkhove, Maria D.; Diego; Foulkes, Imogen; Ondelam, Charles; Gretler, Corinne; Costas (20 March 2020). "COVID-19" (PDF). World Health Organization. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 2. ^ a b Hensley, Laura (23 March 2020). "Social distancing is out, physical distancing is in – here's how to do it". Global News. Corus Entertainment Inc. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 3. ^ Venske, Regula (26 March 2020). Schwyzer, Andrea, ed. "Die Wirkung von Sprache in Krisenzeiten" [The effect of language in times of crisis] (Interview). NDR Kultur (dalam bahasa Jerman). Norddeutscher Rundfunk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 March 2020. Diakses tanggal 27 March 2020.  (NB. Regula Venske is president of the PEN Centre Germany.)
 4. ^ a b Johnson, Carolyn Y.; Sun, Lena; Freedman, Andrew (10 March 2020). "Social distancing could buy U.S. valuable time against coronavirus". The Washington Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 March 2020. Diakses tanggal 11 March 2020. 
 5. ^ a b c d Pearce, Katie (13 March 2020). "What is social distancing and how can it slow the spread of COVID-19?". The Hub (dalam bahasa Inggris). Johns Hopkins University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 6. ^ a b "Risk Assessment and Management" (dalam bahasa Inggris). Centers for Disease Control and Prevention. 22 March 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 7. ^ a b c "Pandemic influenza prevention and mitigation in low resource communities" (PDF). World Health Organization. 2 May 2009. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 8. ^ a b "Guidance on social distancing for everyone in the UK". GOV.UK (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 9. ^ Tangermann, Victor (24 March 2020) [2020-03-20]. "It's Officially Time to Stop Using The Phrase 'Social Distancing'". science alert (Futurism / The Byte). Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020.  [1]
 10. ^ Kumar, Satyendra (28 March 2020). "Corona Virus Outbreak: Keep Physical Distancing, Not Social Distancing" (dalam bahasa Inggris). Rochester, NY. SSRN 3568435alt=Dapat diakses gratis Periksa nilai |ssrn= (bantuan). 
 11. ^ a b c Kinlaw, Kathy; Levine, Robert J. (15 February 2007). "Ethical guidelines in Pandemic Influenza—Recommendations of the Ethics Subcommittee of the Advisory Committee to the Director, Centers for Disease Control and Prevention" (PDF). Centers for Disease Control and Prevention. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 February 2020. Diakses tanggal 23 March 2020.  (12 pages)
 12. ^ "social distancing". Merriam-Webster. Diakses tanggal 7 May 2020. 
 13. ^ "Bible Gateway passage: Leviticus 13 - Authorized (King James) Version". Bible Gateway. 
 14. ^ Drews, Kelly (1 May 2013). "A Brief History of Quarantine". The Virginia Tech Undergraduate Historical Review (dalam bahasa Inggris). 2. doi:10.21061/vtuhr.v2i0.16. ISSN 2165-9915. 
 15. ^ Kasalahan pangutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Ryan2008
 16. ^ a b "Information About Social Distancing" (PDF). www.cidrap.umn.edu. Public Health Department: Santa Clara Valley Health & Hospital System. 2017. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 27 March 2020. Diakses tanggal 17 March 2020. 
 17. ^ "Interim Pre-Pandemic Planning Guidance: Community Strategy for Pandemic Influenza Mitigation in the United States – Early, Targeted, Layered Use of Nonpharmaceutical Interventions" (PDF). Centers for Disease Control and Prevention. February 2007. CS10848. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 19 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 18. ^ a b Brooks, Samantha K.; Webster, Rebecca K.; Smith, Louise E.; Woodland, Lisa; Wessely, Simon; Greenberg, Neil; Rubin, Gideon James (14 March 2020). "The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence". The Lancet (dalam bahasa Inggris). 395 (10227): 912–920. doi:10.1016/S0140-6736(20)30460-8. ISSN 0140-6736. PMC 7158942alt=Dapat diakses gratis. PMID 32112714. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 March 2020. Diakses tanggal 20 March 2020. 
 19. ^ "Winning together: Novel coronavirus (COVID-19) infographic". ResearchGate. Diakses tanggal May 16, 2020. 
 20. ^ Xie, X.; Li, Y.; Chwang, A. T.; Ho, P. L.; Seto, W. H. (June 2007). "How far droplets can move in indoor environments – revisiting the Wells evaporation–falling curve". Indoor Air. 17 (3). hlm. 211–25. doi:10.1111/j.1600-0668.2007.00469.x. PMID 17542834. 
 21. ^ a b c Setti, L.; Passarini, F.; De Gennaro, G. (23 April 2020). "Airborne Transmission Route of COVID-19: Why 2 Meters/6 Feet of Inter-Personal Distance Could Not Be Enough". Int. J. Environ. Res. Public Health. 17 (8): 2932. doi:10.3390/ijerph17082932. PMID 32340347. 
 22. ^ Thoelen, J. (8 April 2020). "Belgian-Dutch Study: Why in times of COVID-19 you should not walk/run/bike close behind each other". Medium. Diakses tanggal 1 April 2020. 
 23. ^ Letzter, R. (31 March 2020). "Is 6 feet enough space for social distancing? Not everyone thinks that's enough distance". Live Science. Diakses tanggal 1 April 2020. 
 24. ^ Reynolds, G. (15 April 2020). "For Runners, Is 15 Feet the New 6 Feet for Social Distancing? When we walk briskly or run, air moves differently around us, increasing the space required to maintain a proper social distance". New York Times. Diakses tanggal 1 April 2020. 
 25. ^ Sheikh, K.; Gorman, J.; Chang, K. (14 April 2020). "Stay 6 Feet Apart, We're Told. But How Far Can Air Carry Coronavirus? Most of the big droplets travel a mere six feet. The role of tiny aerosols is the 'trillion-dollar question.'". New York Times. Diakses tanggal 1 April 2020. 
 26. ^ Huang, S. (26 March 2020). "Why we should all wear masks – There is new scientific rationale". Medium. Diakses tanggal 1 April 2020. 
 27. ^ a b c d e "The 2019–2020 Novel Coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) Pandemic: A Joint American College of Academic International Medicine‑World Academic Council of Emergency Medicine Multidisciplinary COVID‑19 Working Group Consensus Paper". ResearchGate. Diakses tanggal May 16, 2020. 
 28. ^ Maharaj, Savi; Kleczkowski, Adam (2012). "Controlling epidemic spread by social distancing: Do it well or not at all". BMC Public Health. 12 (1): 679. doi:10.1186/1471-2458-12-679. PMC 3563464alt=Dapat diakses gratis. PMID 22905965. 
 29. ^ "Guidance on Preparing Workplaces for an Influenza Pandemic". Occupational Safety and Health Act of 1970. United States Department of Labor. OSHA 3327-02N 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 March 2020. Diakses tanggal 18 March 2020.  [2]
 30. ^ "Social Distancing". safety-security.uchicago.edu. Department of Safety & Security, The University of Chicago. 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 31. ^ a b Barajas, Julia; Etehad, Melissa (13 March 2020). "Joined palms, hands on hearts, Vulcan salutes: Saying hello in a no-handshake era". Los Angeles Times (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 March 2020. Diakses tanggal 18 March 2020. 
 32. ^ "2009 Press Releases". Health Protection Agency. 24 December 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 December 2009. Diakses tanggal 24 December 2009. 
 33. ^ Zumla, Alimuddin; Yew, Wing-Wai; Hui, David S. C. (31 August 2010). Emerging Respiratory Infections in the 21st Century, An Issue of Infectious Disease Clinics (dalam bahasa Inggris). 24. Elsevier Health Sciences. hlm. 614. ISBN 978-1-4557-0038-7. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 34. ^ Cauchemez, Simon; Ferguson, Neil Morris; Wachtel, Claude; Tegnell, Anders; Saour, Guillaume; Duncan, Ben; Nicoll, Angus (August 2009). "Closure of schools during an influenza pandemic". The Lancet Infectious Diseases. 9 (8): 473–481. doi:10.1016/S1473-3099(09)70176-8. ISSN 1473-3099. PMC 7106429alt=Dapat diakses gratis. PMID 19628172. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 35. ^ Rousculp, Matthew D.; Johnston, Stephen S.; Palmer, Liisa A.; Chu, Bong-Chul; Mahadevia, Parthiv J.; Nichol, Kristin L. (October 2010). "Attending Work While Sick: Implication of Flexible Sick Leave Policies". Journal of Occupational and Environmental Medicine. 52 (10): 1009–1013. doi:10.1097/jom.0b013e3181f43844. PMID 20881626. 
 36. ^ Kumar, Supriya; Crouse Quinn, Sandra; Kim, Kevin H.; Daniel, Laura H.; Freimuth, Vicki S. (January 2012). "The Impact of Workplace Policies and Other Social Factors on Self-Reported Influenza-Like Illness Incidence During the 2009 H1N1 Pandemic". American Journal of Public Health. 102 (1): 134–140. doi:10.2105/AJPH.2011.300307. PMC 3490553alt=Dapat diakses gratis. PMID 22095353. 
 37. ^ "Social Distancing Support Guidelines For Pandemic Readiness" (PDF). Colorado Department of Public Health and Environment. March 2008. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 February 2017. Diakses tanggal 13 February 2017. 
 38. ^ Booy, Robert; Ward, James (2015). "Evidence compendium and advice on social distancing and other related measures for response to an influenza pandemic" (PDF). Paediatric Respiratory Reviews. National Centre for Immunisation Research and Surveillance. 16 (2): 119–126. doi:10.1016/j.prrv.2014.01.003. PMID 24630149. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 15 May 2015. Diakses tanggal 15 May 2015.  (13 pages)
 39. ^ Inglesby, Thomas V.; Nuzzo, Jennifer B.; O'Toole, Tara; Henderson, Donald Ainslie (2006). "Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza". Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science. 4 (4): 366–375. CiteSeerX 10.1.1.556.2672alt=Dapat diakses gratis. doi:10.1089/bsp.2006.4.366. PMID 17238820. 
 40. ^ Davis, Kenneth C. (21 September 2018). "Philadelphia Threw a WWI Parade That Gave Thousands of Onlookers the Flu". Smithsonian Magazine. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 March 2020. Diakses tanggal 27 March 2020. 
 41. ^ "The Flu in Boston". American Experience. WGBH Educational Foundation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 March 2020. Diakses tanggal 28 March 2020. 
 42. ^ Ishola, David A.; Phin, Nick (December 2011). "Could Influenza Transmission Be Reduced by Restricting Mass Gatherings? Towards an Evidence-Based Policy Framework". Journal of Epidemiology and Global Health. 1 (1): 33–60. doi:10.1016/j.jegh.2011.06.004alt=Dapat diakses gratis. PMC 7104184alt=Dapat diakses gratis. PMID 23856374. 
 43. ^ Ferguson, Neil Morris; Cummings, Derek A. T.; Fraser, Christophe; Cajka, James C.; Cooley, Philip C.; Burke, Donald S. (2006). "Strategies for mitigating an influenza pandemic". Nature. 442 (7101): 448–452. Bibcode:2006Natur.442..448F. doi:10.1038/nature04795. PMC 7095311alt=Dapat diakses gratis. PMID 16642006. 
 44. ^ Bell, David M. (2004). "Public health interventions and SARS spread, 2003". Emerging Infectious Diseases. 10 (11): 1900–1906. doi:10.3201/eid1011.040729. PMC 3329045alt=Dapat diakses gratis. PMID 15550198. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 November 2009. 
 45. ^ Cetron, Martin (2004). "Isolation and Quarantine: Containment Strategies for SARS, 2003". Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak. National Academy of Sciences. ISBN 0-30959433-2. 
 46. ^ Kohn, George Childs, ed. (2008) [2001, 1998]. Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present. Facts On File—Library Of World History (edisi ke-3). New York: Infobase Publishing. hlm. 30. ISBN 978-1-43812923-5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 47. ^ Byrne, Joseph P., ed. (2008). Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plague (PDF). 1&2. Westport, Connecticut / London: Greenwood Publishing Group, Inc. / Greenwood Press. LCCN 2008019487. 978–0–313–34102–1 (vol 1), 978–0–313–34103–8 (vol 2). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 15 February 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 48. ^ Arntsen, Emily (6 March 2020). "Closing borders can delay, but can't stop the spread of COVID-19, new report says". News@Northeastern. Northeastern University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 March 2020. Diakses tanggal 28 March 2020. 
 49. ^ Chinazzi, Matteo; Davis, Jessica T.; Ajelli, Marco; Gioannini, Corrado; Litvinova, Maria; Merler, Stefano; Pastore y Piontti, Ana; Mu, Kunpeng; Rossi, Luca; Sun, Kaiyuan; Viboud, Cécile; Xiong, Xinyue; Yu, Hongjie; Halloran, M. Elizabeth; Longini, Jr., Ira M.; Vespignani, Alessandro (6 March 2020). "The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak". Science. 368 (6489): 395–400. doi:10.1126/science.aba9757. PMC 7164386alt=Dapat diakses gratis. PMID 32144116. 
 50. ^ Glass, Robert J.; Glass, Laura M.; Beyeler, Walter E.; Min, H. Jason (November 2006). "Targeted Social Distancing Designs for Pandemic Influenza". Emerging Infectious Diseases. Centers for Disease Control and Prevention. 12 (11): 1671–1681. doi:10.3201/eid1211.060255. PMC 3372334alt=Dapat diakses gratis. PMID 17283616. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 51. ^ "Social Distancing Guidelines (for workplace communicable disease outbreaks)". Society for Human Resource Management. 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 April 2017. Diakses tanggal 23 April 2017. 
 52. ^ "What's the difference between shielding, self-isolation and social distancing?". www.bhf.org.uk (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2020. Diakses tanggal 29 March 2020. 
 53. ^ Tan, Chorh-Chuan (May 2006). "SARS in Singapore—Key Lessons from an Epidemic" (PDF). Annals Academy of Medicine. 35 (5): 345–349. PMID 16830002. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 24 April 2017. Diakses tanggal 23 April 2017. 
 54. ^ Teh, Benjamin; Olsen, Karen; Black, Jim; Cheng, Allen C.; Aboltins, Craig; Bull, Kirstin; Johnson, Paul D. R.; Grayson, M. Lindsay; Torresi, Joseph (2012) [2011-11-22, 2011-09-26, 29 June 2011]. "Impact of swine influenza and quarantine measures on patients and households during the H1N1/09 pandemic". Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 44 (4): 289–296. doi:10.3109/00365548.2011.631572. PMID 22106922.