Wikipidia:Lima tihang

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan
WP:5
WP:5T
Limatihang

Sabarataan Kaaripan wan paduman Wikipidia kawa disimpulakan manjadi lima tihang nang marupakan karaktar Wikipidia:

Wikipidia adalah sabuting insklupidia
 • Wikipidia adalah sabuting insiklupidia nang mangumbinasi'akan ilimin-ilimin matan sabuting insiklupidia umum, insiklupidia husus, wan almanak (catatan sajarah) dalam asa wadah.
 • Samunyaan artikal musti ma'umpati Kaaripan lainan riset asli wan musti babujur diusaha'akan kaakuratannya.
 • Wikipidia lain wadah gasan manyumbangakan pandapat, pangalaman, atawa jua argumin paribadi. Labih jauh, Wikipidia lainan wadah gasan panjalasan babarangan.
 • Wikipidia lain wadah gasan kuliksi parnyataan "Tahulah Pian?"(trivia), panggung pulitik, prumusi paribadi, wadah bacucuba anarki atawa dimukrasi, atawa sabuah buku panunjuk situs (web).
 • Wikipidia jua lain wadah gasan kamus, surat habar, atawa jua kuliksi naskah asal mula. Macam isi nangkaya ngini masing-masing kawa di'andak di rangka gawian/paruyik wiki nang lain, KamusWiki, Wikihabar, wan Wikiasalmula sakayapa mustinya.
 
Wikipidia memiliki sudut pandang nitral
 • Artinya, kita ba'usaha karas gasan kulihan wakas matan saban artikal di Wikipidia nang kada haja ba'isi sabuting unjut janak. Bahanu pasal ngini ba'arti kita harus bacarian panjankan nang balawanan atawa balainan lawan sabuting masalah; wan manulisakan saban janakan sacara akurat wan manyadiakan asal mula/rujukan gasan saban unjuk janak nang ditulis. Hal ngini dimaksutakan supaya pambaca kawa paham janakan siapakah nang dibadalakan ulih sabuting parnyataan.
 • Di panulisan Wikipidia, kadada sabuting janakan nang kawa ditulisakan sawagai "janakan nang bujur" atawa "janakan pambaiknya", ngini ba'arti manulisakan saban asal mula nang kawa dipiripikasi, atawa panjalasan sudah ditarbitakan ulih suatu asal mula nang bawanang, hususnya gasan tutupik nang kuntrupirsial.
 • Wayah cungul sabuting cakutan cagar ada pirsi mana nang paling nitral, umum'akan sabuting pariuda pandinginan wan bari'akan tanda (tag) di artikal ngitu sawagai artikal dalam pancangkurahan; bahas rincian asa ka asa dalam tungkaran pamandirannya wan umpati Kaaripan panununtungan pancangkurahan.
 
Wikipidia ampun isi bebas
 • Satiap urang kawa mambabak di Wikipidia.
 • Sabarataan naskah tasadia dalam naungan GNU Ijin Dukumintasi Bibas (GNU Free Documentation License (GFDL)) dimana saban urang kawa manyabarluasakan wan mahubungakan tatautannya lawan kaidah samustinya.
 • Sadari bahua satiap artikal kawa diubah ulih siapapun wan kadada kandali indipidu atas sabuting artikal tatantu; marganya, saban tulisan nang Pian sumbangakan kawa dibabak ngitu pang ulih siapa haja wan kawa disabarluasakan sasuai kaparluan ulih kumunitas.
 • Jangan manyumbangakan karya nang malanggar hak cipta atawa karya nang ba'isi lisinsi nang kada kumpatibal lawan GFDL.
 
Wikipidia ma-ampuni aturan tingkah laku
 • Hurmati sasama pamakai Wikipidia, sakali jua Pian kada satuju lawan sisidin. Bakalakuanlah sopan.
 • Jangan manyarang paribadi atawa jua manyabarluasakan pandapat paribadi.
 • Tataplah bakapala dingin sakali jua pambabakan bapapanasan. Jajauhi parang babakan lawan ma'umpati aturan talu kali pambulikakan. Ingati, sudah ada 10.656 artikal di Wikipidia bahasa Banjar gasan dipariksa, dibabak, wan dipandirakan.
 • Bakalakuanlah jujur, salalu anggap pamakai lain balaku baik wan jujur jua. Tabukalah wan sambutlah salalu pamakai lain.
 
Jangan tababani aturan
 • Wikipidia kada ba'isi aturan tapandal lainnya salain kalima tihang nang disingkai'akan di sini.
 • Jangan ragu mambabak, mamindahakan, wan ma'ubah artikal. Kahimungan gasan mambabak samustinya manjadi tujuan tatambaian Pian ada di Wikipidia. Pian kada parlu gair harus sampurna dalam mambabak.
 • Kada usah takutan amun Pian pina tasalah gawi wan laluai mancaurakan Wikipidia. Saban pirsi babakan halam akan tatap ada, jadi Pian kada parlu gair amun Pian kada sangaja marakai Wikipidia atawa mahapus sabuting isi. Samunyaan kawa dibulikakan Tagal jua ingati bahua sabarataan sabuting nang Pian tulis di sini cagar tasimpan dalam wayah nang lawas.


Tungkaran ini mamuat pasal parinsip-parinsip pandal wikipedia. Parinsip-parinsip dasar ini sudah ada tumatan sabalum tungkaran ini diulah. Imbahanu disambatakan bahwasa sabarataan kaaripan atawa banyak matan kakaaripan dijumput atawa dikambangakan matan tungkaran ini, tagal banyak jua kaaripan nang tanggal paulahan badahulu pada tungkaran ini. Samunyaan kaaripan kaaripan Wikipidia sudah, musti, wan akan diulah bapandalakan lawan Lima tihang Wikipidia ini.

Janaki jua[babak asal-mulanya]

Parinsip pandal Wikipidia
Lima tihang Aturan nang disederhanakan Daptar kaaripan wan pedoman Parinsip pandal proyek Pernyataan pendiri
Pandal-pandal Wikipidia Ringkasan konvensi Wikipidia Daptar lengkap kearipan resmi Parinsip Yayasan Wikimedia Awal sejarah