Lompat ke isi

Banyu

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan
banyu
Dimensi wan struktur geometri sabuting molekul banyu.Model ruang-ta’isi manggambarakan struktur molekul banyu.
Informasi wan sifat-sifat
Ngaran sistematis banyu
Ngaran alternatif aqua, dihidrogen monoksida,
hidrogen hidroksida
Rumus molekul H2O
Massa molar 18.0153 g/mol
Densitas wan fase 0.998 g/cm³ (cariran pada 20 °C)
0.92 g/cm³ (padatan)
Titik lanah 0 °C (273.15 K) (32 ºF)
Titik gurak 100 °C (373.15 K) (212 °F)
Kalor janis 4184 J/(kg•K) (cairan di 20 °C)
Tungkaran data tambahan
Disclaimer and references

Banyu[1][2][3][4][5] atawa ayying[6][7] atawa akar (Banjar Hulu)[1] adalah jat atawa materi atawa unsur nang panting gasan samunyaan bantuk kahidupan nang dikatahuani sampai wayah ini di atas bumi.[8][9][10] tapi pang kahada panting lamun di planet nang lain.[11] Banyu manukupi parak 71% pamukaan bumi. Ada 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) tasadia di bumi.[12] Banyu palih taganalnya ta'ulihi di laut (banyu masin) wan di lapisan-lapisan es (di kutub wan puncak-puncak gunung), tapi kawa jua batampai sabagai awan, hujan, sungai, mumuka'an banyu hambar, danaw, uap banyu, wan lautan es. Banyu dalam obyek-obyek tutih bagarak ma’umpati suatu siklus banyu, yaitu: liwat panguapan, hujan, wan aliran banyu di atas mumuka'an tanah (runoff, tamasuk sumbar, guntung, saka, awang, tatah, baruh, sungai, muhara) manuju ka laut. Banyu barasih panting gasan kahidupan manusia. Banyak jua banua di dunia manamuni kakurangan pasadiaan banyu. Kada tikas di bumi haja, saduyau ganal banyu ada jua sangkan urang kawa ta'ulihi di kutup utara lawan salatan planet Mars, lawan di bulan-bulan Irupa wan Enceladus. Banyu kawa ai jua dalam ujut padatan (es), cairan (banyu) wan gas (uap banyu). Banyu sabujurannya sabubutingannya jat nang sacara alami ta'ulih di mumuka'an bumi dalam katiga buting ujutnya naitu.[13] Pangalolaan sumbar daya banyu nang kada pati baik kawa manyabab'akan kakurangan banyu, kuluh (monopolisasi) lawan jua privatisasi dan bahkan banyu kawa jua manyabab'akan tapahual. [14] Indunisia sudah ba’isi undang-undang nang ma'atur sumbar daya banyu tumatan tahun 2004, yakni Undang Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Sipat-sipat kimia wan pisika[babak | babak asal-mulanya]

Artikal utama: Banyu (molekul)

Banyu adalah substansi kimia barumus kimia H2O: sabuting molekul banyu tasusun tumatan dua atom hidrogen nang ta’ikat sacara kovalen ka sabuting atom oksigen. Banyu basifat kada bawarna, kada barasa dan kada babau sawayah kondisi standar, yaitu di takanan 100 kPa (1 bar) wan suhu 273,15 K (0 °C). Jat kimia naini sabujurannya suatu palarut nang panting, nang ba’isi kamampuan gasan malarutakan banyak zat kimia nang lainnya, pariannya uyah, gula, asam, babarapa macam gas wan banyak macam molekul organik.

Kaadaan banyu nang babantuk cair sabujurannyan suatu kaadaan nang kada umum dalam kondisi normal, apalagi pabila ma’itihi hubungan antara hidrida-hidrida lain nang mahirip dalam kolom oksigen nang ada di tabel periodik, nang ma’isyaratakan bahua banyu mustinya babantuk gas, nangkaya jua hidrogen sulfida. Sawayah ma’itihi tabel periodik, talihat bahua unsur-unsur nang mangulilingi oksigen adalah nitrogen, flor, wan fosfor, sulfur awan jua klor. Samunyaan elemen-elemen naini pabila ba’ikatan lawan hidrogen kaina mahasilakan gas sawayah tamparatur wan takanan normal. Alasan kanapang hidrogen ba’ikatan lawan oksigen mambantuk fasa baka'adaan cair, adalah lantaran oksigen labih basifat elektronegatif lamun ditanding lawan elemen-elemen lainnya naitu (kacawali flor). Tarikan atom oksigen lawan elektron-elektron ikatan jauh tanahap daripada nang diulah ulih atom hidrogen, maninggali jumbelah muatan positif di kadudua atom hidrogen, wan jumbelah muatan negatif dalam atom oksigen. Adanya muatan di saban atom nang itu ma’ulah molekul banyu ba’isi sajumbelah momen dipol. Gaya batatarikan listrik antar molekul-molekul banyu marga adanya dipol naini ma’ulah masing-masing molekul baparakan, ma’ulah ngalih dipisahakan wan jua ahirnya manaikakan titik gurak banyu. Gaya batatarikan naini disambat sabagai ikatan hidrogen.

Banyu rancak disambat sabagai palarut universal lantaran banyu malarutakan banyak jat kimia. Banyu ba'andak dalam kasatimbangan dinamis antara fase cair wan padat di bawah takanan wan tamparatur standar. Dalam bantuk ion, banyu kawa dideskripsikan sabagai sabuting ion hidrogen (H+) nang ba'asosiasi (ba’ikatan) lawan sabuting ion hidroksida (OH-).

Tingginya konsentrasi kapur nang balarut ma’ulah warna banyu nang mancaruruk tumatan di Banyu Tajun Havasu pinda talihat bakalir turquoise.

Elektrolisis banyu[babak | babak asal-mulanya]

Artikal utama: Elektrolisis banyu

Molekul banyu kawa dirahai jadi unsur-unsur asalnya lawan cara ma'alirinya arus listrik. Paroses naini disambat elektrolisis banyu. Di katoda, dua molekul banyu bareaksi manangkap dua buting elektron, ta’eduksi jadi gas H2 wan ion hidrokida (OH-). Pahadangan naitu di anoda, dua molekul banyu nang lain tarahai jadi gas oksigen (O2), mamacul 4 ion H+ wan jua ma'alirakan elektron ka katoda. Ion H+ wan OH- manamuni netralisasi sampai tabantuk pulang babarapa molekul banyu. Reaksi kasamunyaannya nang sapantar tumatan elektrolisis banyu naitu kawa ditulisakan nangkaya ini.

      

Gas hidrogen wan oksigen nang dihasilakan tumatan reaksi naini mambantuk burinik di elektroda wan kawa dikumpulakan. Parinsip naini limbah itu dimanapa'atakan gasan mahasilakan hidrogen wan hidrogen peroksida (H2O2) nang kawa diguna'akan sabagai bahan sirau (bahan bakar) kandaraan hidrogen.[15][16][17]

Kalarutan (solvasi)[babak | babak asal-mulanya]

Banyu adalah palarut nang nahap, malarutakan banyak janis jat kimia. Jat-jat nang bakambuh wan balarut sacara baik dalam banyu (pariannya uyah) disambat sabagai jat-jat "hidrofilik" (pancinta banyu), wan jat-jat nang kada gampang takambuh lawan banyu (pariannya lamak wan minyak), disambat sabagai jat-jat "hidrofobik" (gair-banyu). Kalarutan suatu jat dalam banyu ditantu’akan ulih kawa kadanya jat naitu manandingi kanahapan gaya batatarikan listrik (gaya intermolekul dipol-dipol) antara molekul-molekul banyu. Lamun suatu zat kada kawawa manandingi gaya batatarikan antar molekul banyu, molekul-molekul jat naitu kada balarut wan cagar tatandak di dalam banyu.

Butir-butir ambun barikit di gandang lawa kabibitak.

Kohesi wan adesi[babak | babak asal-mulanya]

Banyu barikit lawan papada'annya (kohesi) lantaran banyu basipat polar. Banyu ba’isi sajumbelah muatan parsial negatif (σ-) parak atom oksigen marga pasangan elektron nang (babaya) kada diguna'akan basasama'an, wan sajumbelah muatan parsial positif (σ+) parak atom oksigen. Dalam banyu hal naini tajadi lantaran atom oksigen basipat talabih elektronegatif ditanding atom hidrogen—nang ba'arti, inya (atom oksigen) ba’isi talabih "kanahapan tarik" di elektron-elektron nang bahaupan sasama'an dalam molekul, manarik elektron-elektron taparak ka ampahnya (nang ba'arti jua manarik muatan negatif elektron-elektron naitu) wan ma’ulah da'irah di pintangan atom oksigen bamuatan talabih negatif ditanding da'irah-da'irah di pintangan kadudua atom hidrogen.

Banyu gin ba’isi sipat adesi nang tinggi disababakan ulih sipat alami ka-polar-annya.

Tagangan mumuka'an[babak | babak asal-mulanya]

Kambang daisy naini ada di bawah mumukaan banyu, tagal kawa ai malarak sacara kada taganggu. Tagangan pamukaan mahalangi banyu handak maninggalamakan kambang naitu.

Banyu ba’isi tagangan mumukaan nang ganal nang disababakan ulih nahapnya sifat kohesi antar molekul-molekul banyu. Hal naini kawa diitihi wayah sajumbelah kacil banyu diandak dalam sabuah mumukaan nang kada kawa tabasahi atawa talarutakan (non-soluble); banyu naitu kaina bagalumuk sabagai sabuah titikan banyu. Di atas sabuah mumukaan galas nang barasih bangat atawa bamumukaan bujur-bujur halus banyu kawa mambantuk suatu lapisan nipis (thin film) lantaran gaya tarik molekular antara galas wan molekul banyu (gaya adhesi) tanahap ditanting gaya kohesi antar molekul banyu.

Di dalam sel-sel biologi wan organel-organel, banyu bagatukkan lawan membran wan mukaan protein nang basipat hidrofilik; yaitu, mukaan-mukaan nang katuju banaran lawan banyu. Irvin Langmuir ma’itihi suatu gaya tampik nang nahap antar mukaan-mukaan hidrofilik. Gasan manggawi dehidrasi suatu mukaan hidrofilik — dalam arti mamacul lapisan nang ta’ikat sacara nahap tumatan hidrasi banyu — parlu digawi bujur-bujur malawan gaya-gaya naini, nang disambat gaya-gaya hidrasi. Gaya-gaya nang ganal banaran nilainya tagal ha maluruh sacara hancap dalam rentang nanometer atawa labih halus. Pantingnya gaya-gaya naini dalam biologi sudah dipalajari sacara ekstensif ulih V. Adrian Parsegian sidin tumatan di National Institute of Health.[18] Gaya-gaya nangini panting utamanya wayah sel-sel tadehidrasi wayah bagantukkan langsung lawan ruang luar nang karing atawa pandinginan di luar sel (extracellular freezing).

Banyu dalam kahidupan[babak | babak asal-mulanya]

Kehidupan di dalam laut.

Mun di'itihi tumatan pandangan biologi, banyu ba’isi sipat-sipat nang panting gasan adanya kahidupan. Banyu kawa manimbulakan reaksi nang kawa manyababakan senyawa organic ma’ulah replikasi. Samuanyaan makhluk hidup nang dikatahui ba’isi katargantungan lawan banyu. Banyu sabujurnya jat palarut nang panting gasan mahluk hidup wan jua adalah palih panting dalam paroses metabolisme. Banyu jua diparlu’akan dalam fotosintesis wan respirasi. Fotosintesis mamakai cahaya matahari gasan mamisahakan atom hidroden lawan oksigen. Hidrogen kaina dipakai gasan mambantuk glukosa wan oksigen kaina dilapas ka udara.

Makhluk banyu[babak | babak asal-mulanya]

Artikel utama: Hidrobiologi

Banyuan (perairan) bumi manyabak lawan kahidupan. Mahluk-mahluk panambaian cungul asalnya tumatan banyuan. Parak sabarataan iwak hidup di dalam banyu, suwalih naitu, mamalia pariannya lumba-lumba wan iwak paus gin hidup jua di dalam banyu. Satua-satua pariannya amfibi gin manjalani sapalih hidupnya di dalam banyu. Tumbuhan pariannya alga wan rumput laut jadi sumbar pamakanan ekosistem banyuan. Di lautan, plankton jadi sumbar pamakanan utama.

Banyu wan manusia[babak | babak asal-mulanya]

Paradaban manusia ma’umpati sumbar banyu. Mesopotamia nang disambat sabagai awal paradaban ba'andak di antara sungai Tigris wan Euphrates. Paradaban Mesir Kuna bagantung lawan sungai Nil. Pusat-pusat manusia nang ganal pariannya Rotterdam, London, Montreal, Paris, New York City, Shanghai, Tokyo, Chicago, dan Hong Kong ba’ulihi kajayaannya sapalih marga adanya akses nang gampang maliwati banyuan.

Banyu nginum[babak | babak asal-mulanya]

Banyu nang dituntum tumatan botol.

Awak manusia tasusun tumatan 55% sampay 78% banyu, tagantung tumatan ukuran awak.[19] Sakira kawa bapungsi sacara baik, awak manusia mamarluakan antara asa sampai tujuh litar banyu saban hari biar kada dehidrasi; jumbelah nang pasti bagantung kapada tingkat aktivitas, suhu, kaba'alan (kelembaban), wan babarapa faktor nang lain. Suwalih tumatan banyu nginum, manusia mandapatakan cairan tumatan makanan dan nginuman lain nang kada banyu. Kabanyakan urang parcaya bahua manusia mamarluakan 8–10 galas (bangsa dua litar) saban hari,[20] tagal hasil panalitian nang ditarbitkan Universitas Pennsylvania di wayah tahun 2008 mamadahakan bahua konsumsi sajumbelah 8 galas naitu kada tabukti kawa banyak manulungi dalam menyihatakan awak. [21] Literatur medis lainnya manyaranakan konsumsi salitar banyu saban hari, tagal ditambahi kabila ba’ulahraga atawa wayah cuaca nang humap.[22]

Palarut[babak | babak asal-mulanya]

Palarut diguna'akan sahari-hari gasan mambasuh, cuntuhnya mambasuh awak manusia, pakayan, lantay, mobil, makanan, wan satua. Suwalih naitu, limbah rumah tangga gin dibawa ulih banyu liwat saluran pambuangan. Di nagara-nagara industri, kabanyakannya banyu dipakai sabagai palarut.

Banyu gin kawa mamfasilitasi proses biologi nang malarutakan limbah. Mikroorganisme nang ada di dalam banyu kawa manulungi gasan mamacah limbah jadi zat-zat batingkat polusi nang tarandah.

Banyu dalam kasanian[babak | babak asal-mulanya]

"Umbak Basar Lapas Pantai Kanagawa." ulih Katsushika Hokusai, lukisan nang rancak diguna'akan sabagai palukisan sabuah tsunami.
Artikel utama: Banyu dalam kasanian

Dalam seni banyu dipalajari awan cara nang babida, inya disurung sabagai suatu elemen langsung, kada langsung atawa jua wastu sabagai simbol. Lawan didukung kamajuan teknologi pungsi wan pamanapa'atakan banyu dalam sani mulai ba’ubah, tumatan nang hintadinya palangkap haja inya mulai malalar jadi obyek utama. Cuntuh seni nang pandudian cungul naini, pariannya sani aliran atawa titikan banyu (sculpture liquid atawa droplet art).[23]

Sani lukis[babak | babak asal-mulanya]

Di wayah jaman Renaisans wan imbahnya banyu ditampaiakan labih realistis. Banyak artis manggambarakan banyu dalam bantuk pagarakan - sabuah aliran banyu atawa sungai, sabuah lautan nang turbulensi, atawa bahkan banyu tajun – tagal ha banyak jua bubuhannya nang katuju lawan obyek-obyek banyu nang tanang, diam - danaw, sungai nang pina kada maalir, wan muka'an laut nang kada ba’umbak. Saban kasus naini, banyu manantu’akan suasana (mood) sabarataan karya sani naitu,[24] nangkaya pariannya dalam Birth of Venus (1486) karya Botticelli[25] dan The Water Lilies (1897) karya Monet.[26]

Fotografi[babak | babak asal-mulanya]

Ba'imbaian majunya teknologi dalam sani, banyu mulai jua ma'ambil wadah dalam bidang sani lain, pariannya dalam fotografi. walau ada, banyu kada ba’isi arti husus di sini wan tikas baperan sabagai elemen palangkap haja, tapi inya tutih kawa ai diguna'akan parak sabarataan cabang fotografi: mulai tumatan fasion sampai landsekap. Mangudak banyu sabagai elemen dalam obyek mamarluakan pananganan husus, mulai tumatan filter circular polarizer nang baguna mahilangakan refleksi, sampai pamanapa'atan teknik long exposure, sabuting teknik fotografi nang ma'andalkan buka'an rana lambat gasan mancipta'akan efek lambut (soft) di mukaan banyu.[27]

Sani titikan banyu[babak | babak asal-mulanya]

Kabugasan titik-titik banyu nang mamacah mukaan banyu nang ada di bawahnya diabadiakan lawan bamacam japaian teknik dan rasa manjadiakannya sabuting karya sani nang langkar, nangkaya disaji’akan ulih Martin Waugh dalam karya sidin Liquid Sculpture, sabuting antologi nang sudah mandunia.[28]

Sani titikan banyu kada ampih tikas sampai di sini haja, lawan cara pamanapa'atan teknik pangaturan cara gugurnya titikan banyu nang malar, banyu kawa di'ubah sadamia rupa sampai titikan-titikan banyu tutih sabagai satu kasatuan bapungsi sabagai sabuting tatampaian (viewer) nangkaya tatampaian komputer. Lawan cara ma’atur-atur ukuran wan jumbelah titikan nang handak diliwatakan, kawa ai sabuting gambar ditampaiakan ulih titik-titik banyu nang gugur. Sayangnya gambar naini basipat pahadangan haja, sampai titik nang dimaksud gugur ka pahujungan bawah tatampaian.[29] Komersialisasi karya janis naini jua dalam bantuk resolusi nang takasar sudah banyak pang digawi urang.[30][31]

Law, politics, and crisis[babak | babak asal-mulanya]

Parkiraan jumlah manusia di nagara bakambang nang baisi aksés banyu minum 1970–2000

Politik banyu marupakan politih nang tapangaruh lawan banyu wan sumber banyu. Maraga alasan ngini, banyu marupakan sumbér daya strategis wan penting dalam kunflik politik. Banyu badampak gasan kasihatan wan kabamacaman makhluk hidup.

Aksés gasan mandapatakan banyu nang aman gasan dikinum sudah bakambang salawas dékadé nang hanyar nih hampir disamunyaan dairah-dairah di dunia, tapi kira-kira 1 juta urang masih kangalihan mancari aksés gasan banyu nang kawa dikinum wan labih pada 2,5 juta urang masih kakurangan aksés banyu barasih gasan babarasih.[32]

Liat jua[babak | babak asal-mulanya]

71 % - Н2O

Rujukan[babak | babak asal-mulanya]

Artikal rujukan[babak | babak asal-mulanya]

 1. ^ a b "Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra" (dalam bahasa Indonesia). Jalan Anyar Km. 4, Kompleks IPSC, Citeureup, Bogor, Indonesia: Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-12. Diakses tanggal 13 Mei 2019. 
 2. ^ "Austronesian Basic Vocabulary Database" (dalam bahasa Inggris). The Austronesian Basic Vocabulary Database: From Bioinformatics to Lexomics. Evolutionary Bioinformatics, 4:271-283. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-06. Diakses tanggal 2019-05-25.  Parameter |contribution= akan diabaikan (bantuan)
 3. ^ "Austronesian Basic Vocabulary Database - Language: Banjarese Malay" (dalam bahasa Inggris). The Austronesian Basic Vocabulary Database. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-08-11. Diakses tanggal 2019-05-25. 
 4. ^ "Austronesian Basic Vocabulary Database - Language: Palembang Malay" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-10-27. Diakses tanggal 2019-05-25. 
 5. ^ "Austronesian Basic Vocabulary Database - Language: Jawa" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-09-22. Diakses tanggal 2019-05-25. 
 6. ^ Ismail, Abdurachman (1979). "Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa". Bahasa Bukit (dalam bahasa Indonesia). 28. Indonesia: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 78. 
 7. ^ "Austronesian Basic Vocabulary Database - Language: Language: Melayu Brunei (Dialect)" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-24. Diakses tanggal 2019-05-25. 
 8. ^ (Bahasa Inggris) Philip Ball, Water and life: Seeking the solution, Nature 436, 1084-1085 (25 August 2005) | doi:10.1038/4361084a
 9. ^ (Bahasa Inggris) Water - The Essential Substance, Experimental Lakes Area, University of Manitoba
 10. ^ What are the Essential Ingredients of Life? Archived 2014-06-06 at the Wayback Machine, Natural History Museum, California Academy of Sciences
 11. ^ (Bahasa Inggris) Steven A Benner, Water is not an essential ingredient for Life, scientists now claim, SpaceRef.com[permanent dead link], uplink.space.com Archived 2007-11-09 at the Wayback Machine
 12. ^ (Bahasa Inggris) http://www.unep.org/vitalwater/01.htm Archived 2007-06-06 at the Wayback Machine
 13. ^ (Bahasa Inggris) Peter Tyson, Life's Little Essential, NOVA, Origins, July 2004
 14. ^ (Bahasa Inggris) H.E. Msgr. Renato R. Martino, Water, an Essential Element of Life, A Contribution of the Delegation of the Holy See on the Occasion of the third World Water Forum, Kyoto, Japan, 16th-23rd March 2003
 15. ^ (Bahasa Inggris) Michael Kwan, Prototype car runs 100 miles on four ounces of water as fuel, Mobile Magazine Thursday June 1, 2006 6:41 AM PDT Archived Marit 6, 2007, at the Wayback Machine
 16. ^ (Bahasa Inggris) Fuel from "Burning Water", KeelyNet 01/09/02 Archived 2007-03-23 at the Wayback Machine
 17. ^ (Bahasa Inggris) Hydrogen Technologies
 18. ^ "Physical Forces Organizing Biomolecules (PDF)" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2004-10-11. Diakses tanggal 2009-05-25. 
 19. ^ Re: What percentage of the human body is composed of water? Jeffrey Utz, M.D., The MadSci Network
 20. ^ "Healthy Water Living". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-24. Diakses tanggal 1 Februari. 
 21. ^ "Lots of water 'is little benefit'". Diakses tanggal 6 April. 
 22. ^ Rhoades RA, Tanner GA (2003). Medical Physiology (edisi ke-2nd ed.). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 0781719364. 
 23. ^ (it) Lucio V. Mandarini, "Liquide sculture", FotoCult, Novembre 2006, pagina 60-65
 24. ^ (Bahasa Inggris) Chris Witcombe, Water in Art, H2O - The Mystery, Art, and Science of Water, art.html Archived 2021-12-08 at the Wayback Machine, 21.03.2007 13:32:20
 25. ^ (Bahasa Inggris) Birth of Venus (1486) Archived 2006-11-09 at the Wayback Machine, Water in art, Water Institute - Nestlé Waters M.T. 2005
 26. ^ (Bahasa Inggris) The Water Lilies cycle by Monet Archived 2006-11-09 at the Wayback Machine, Water in art, Water Institute - Nestlé Waters M.T. 2005
 27. ^ (Bahasa Indonesia) Email Arief Setiawan lawan Nein Arimasen, Wed, 21 Mar 2007 09:04:07 +0700 (WIT). Arief Setiawan adalah sa’urang fotografer.
 28. ^ Martin Waugh, Liquid Sculpture, 2007; video DivX[permanent dead link]
 29. ^ (Bahasa Inggris) Water Droplet Art, Twiddly Bits, August 23rd, 2005 at 9:07 pm, (de) Bitfall Simulation kriegte 50% Realität, Auszeichnung für Innovation und Technik - Kunstförderpreis der Stadtwerke Halle und Leipzig, Halle, 2004
 30. ^ (Bahasa Inggris) Jeep waterfall - DIY version? Archived 2007-04-03 at the Wayback Machine
 31. ^ (Bahasa Inggris) Pictures and Video Archived 2007-02-28 at the Wayback Machine, Pevnick Design Inc.
 32. ^ Kasalahan pangutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama UN

Rujukan umum[babak | babak asal-mulanya]

 • (Bahasa Inggris) OA Jones, JN Lester and N Voulvoulis, Pharmaceuticals: a threat to drinking water? TRENDS in Biotechnology 23(4): 163, 2005
 • (Bahasa Inggris) Franks, F (Ed), Water, A comprehensive treatise, Plenum Press, New York, 1972-1982
 • (Bahasa Inggris) Property of Water and Water Steam w Thermodynamic Surface
 • (Bahasa Inggris) PH Gleick and associates, The World's Water: The Biennial Report on Freshwater Resources. Island Press, Washington, D.C. (published every two years, beginning in 1998.)
 • (Bahasa Inggris) Marks, William E., The Holy Order of Water: Healing Earth's Waters and Ourselves. Bell Pond Books ( a div. of Steiner Books), Great Barrington, MA, November 2001 [ISBN 0-88010-483-X]

Banyu sabagai sumber daya alam alami[babak | babak asal-mulanya]

 • (Bahasa Inggris) Gleick, Peter H. The World's Water: The Biennial Report on Freshwater Resources. Washington: Island Press.  (November 10, 2006)| ISBN-13: 9781597261050]
 • Postel, Sandra (1997, second edition). Last Oasis: Facing Water Scarcity. New York: Norton Press. 
 • (Bahasa Inggris) Anderson (1991). Water Rights: Scarce Resource Allocation, Bureaucracy, and the Environment. 
 • (Bahasa Inggris) Marq de Villiers (2003, revised edition). Water: The Fate of Our Most Precious Resource. 
 • (Bahasa Inggris) Diane Raines Ward (2002). Water Wars: Drought, Flood, Folly and the Politics of Thirst. 
 • (Bahasa Inggris) Miriam R. Lowi (1995). Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin.  (Cambridge Middle East Library)
 • (Bahasa Inggris) Worster, Donald (1992). Rivers of Empire: Water, Aridity, and the Growth of the American West. 
 • (Bahasa Inggris) Reisner, Marc (1993). Cadillac Desert: The American West and Its Disappearing Water. 
 • (Bahasa Inggris) Maude Barlow, Tony Clarke (2003). Blue Gold: The Fight to Stop the Corporate Theft of the World's Water. 
 • (Bahasa Inggris) Vandana Shiva (2002). Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit. ISBN 0-7453-1837-1. 
 • (Bahasa Inggris) Anita Roddick; et al. (2004). Troubled Water: Saints, Sinners, Truth And Lies About The Global Water Crisis. 
 • (Bahasa Inggris) William E. Marks (2001). The Holy Order of Water: Healing Earths Waters and Ourselves. 

Babacaan nang lain[babak | babak asal-mulanya]