Parpustakaan

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan
Parpustakaan mudirin

Dalam arti taradisiunal, parpustakaan adalah sabuah kuliksi buku wan majalah. Saupama kawa diartiakan sawagai kuliksi paribadi pasaurangan, tagal parpustakaan taawam dipinandui sawagai sabuting kuliksi ganal nang dibiayai wan diuparasiakan ulih sabuah kuta atawa institusi, wan jua dimanapaatakan ulih masarakat nang rata-rata kada kawa manukar banyak buku lawan biaya saurang.

Tagal, lawan kuliksi wan panamuan midia hanyar suwalih buku gasan manyimpan maklumat, wayah ngini banyak parpustakaan jua nang marupaakan tampat panyimpanan wan/atawa jalan masuk ka map, citak atawa kulih sani lainnya, mikrupilim, mikruform, tape audiu, CD, LP, tape pidiu, wan DVD. Suwalih ngitu, parpustakaan jua manyadiaakan pasilitas awam gasan mamasuki gudang data CD-ROM wan Intarnit.

Parpustakaan kawa jua diartiakan sawagai kumpulan maklumat nang basipat ilmu pangatahuan, hiburan, rikriasi, wan ibadah nang adalah kaparluan hakiki manusia.

Ulih marga ngitu parpustakaan mudirin sudah diartiakan pulang jadi tampat gasan maaksis maklumat dalam purmat apa haja, apakah maklumat ngitu disimpan dalam gadung parpustakaan ngitu atawa kada. Dalam parpustakaan mudirin ngini suwalih kumpulan buku tacitak, sapalih buku wan kuliksinya ada dalam parpustakaan digital (dalam bantuk data nang kawa dimasuki lalu jaringan kumputar).