Lompat ke isi

Arjuna

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan
Arjuna versi wayang Jawa.
Patung Arjuna di Bali

Arjuna (Sanskerta: अर्जुन; Arjuna)[1] adalah ngaran sa'urang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Sidin dipinanduwi sabagai sang Pandawa nang bungas, gagah wan ambakan urangnya. Sidin adalah putera Perabu Pandudewanata, raja di Hastinapura lawan Dewi Kunti atawa Dewi Prita, yaitu puteri Perabu Surasena, Raja Wangsa Yadawa di Mandura. Arjuna sabujurannya kawal sarantang saruntung lawan Kresna, yaitu awatara (panjelmaan) Bhatara Wisnu nang turun ka alam dunia gasan manyalamatakan dunia matan huwas-huwas kajahatan. Arjuna gin jua sabujurannya sa'ikung urang nang sawat manyaksi-yakan "ujut samasta" sang Kresna wayahnya sudah parak banar Bharatayuddha bakajadian. Sidin gin sudah jua manarima Bhagawadgita atawa "Nyanyian Urang Suci", yaitu pitua/papadahan suci nang dipadahi ulih Kresna ka lawan sidin kada lawas subalum Bharatayuddha bakajadian marganya sawayah itu Arjuna magun haja kada pati hakun (anggan) manuntung-ngakan kawajibannya nang sabuting itu.

Etimologi wan ngaran lain[babak | babak asal-mulanya]

Dalam bahasa Sanskerta, secara harfiah kata Arjuna ba-arti "ba-sinar tarang", "putih", "barasih". Dilihat tumatan maknanya, kata Arjuna bisa ba-arti "jujur di dalam wajah wan pikiran". Saat Arjuna menjalani masa penyamaran (acatat dalam kitab Wirataparwa), inya berperan sebagai pelatih tari di keraton Raja Wirata, dan hakun jadi kusir kereta Pangeran Utara sawayah tajadi invasi Kerajaan Kuru. Gasan meyakinkan sang pangeran bahuwa inya adalah Arjuna putra Pandu nang rahatan menyamar, maka Arjuna membeberkan sepuluh namanya:[2][3]

 • Arjuna (अर्जुन Arjuna): nang kada ternoda dan basinar keperakan.
 • Palguna (फल्गुन Phalguna): nang lahir kutika bintang Uttarā Phālgunī berada di zenith.
 • Jisnu (जिष्णु Jiṣṇu): nang harat kutika sarik.
 • Kiriti (किरीटिं Kirīṭin): nang bamahkota bungas (kiriti) pemberian Dewa Indra.
 • Swetawahana (श्वेतवाहन Śvetavāhana): nang baisi wahana bawarna putih.
 • Bibatsu (बिभत्सुः Bibhatsuḥ): nang kada suwah bertarung sacara culas.
 • Wijaya (विजय Vijaya): nang berjaya, merujuk lawan prestasi Arjuna nang rancaku mamanang-ngakan pertempuran nang dihadapinya.
 • Parta (पार्थ Pārtha): matronim tumat Perta, secara harfiah baarti "anak Perta" (nama lain Kunti).
 • Sawyasaci (सव्यसाचिं Savyasācin): nang kawa menggunaakan kadua buting tangannya gasan manawakakan anak panah.
 • Dananjaya (धनंजय Dhanaṅjaya): nang maher manguasai busur panah (dhanu).

Di samping ngaran lain Arjuna nang disambatakan dalam Wirataparwa, ada sejumbelah ngaran lain nang ditamuni dalam kitab Bhagawadgita nang merupakan bagian tumatan Bhismaparwa. Beberapa ngaran lain nang kawa ditamuni yaitu sebagai berikut:

 • Anaga (अनघ Anagha): nang kada tercela.
 • Barata (भारत Bhārata): katurunan Bhārata.
 • Baratasresta (भारतश्रेष्ठ Bhārataśreṣṭha): katurunan Bharata nang paling baik.
 • Baratasatama (भारतसत्तम Bhāratasattama): katurunan Bharata nang utama.
 • Baratasaba (भारतशभा Bhārataśabhā): katurunan Bharata nang mulia.
 • Gandiwi (गन्दीवि Gandīvi): nang ampunnya Gandiwa (busur panah sakti).
 • Gudakesa (गुदकेश Gudakeśa): panakluk rasa kantuk.
 • Kapidwaja (कपिध्वज Kapidhwaja): nang mamakai panji balambang warik.
 • Kurunandana (कुरुनन्दन Kurunandana): putera kasayangan wangsa Kuru.
 • Kuruprawira (कुरुप्रविर Kurupravīra): parwira wangsa Kuru.
 • Kurusatama (कुरुसत्तम Kurusattama): katurunan wangsa Kuru nang utama.
 • Kurusresta (कुरुश्रेष्ठ Kuruśreṣṭha): katurunan wangsa Kuru nang paling baik.
 • Mahabahu (महाबाहु Mahābāhu): nang berlengan perkasa.
 • Parantapa (परंतप Paraṃtapa): panakluk musuh.
 • Purusaresaba (पुरुषऋषभा Puruṣaṛṣabhā): nang paling baik di antara manusia.

Kelahiran[babak | babak asal-mulanya]

Dalam Mahabharata dikisahakan bahuwa Perabu Pandu kada kawa manarusakan keturunan lantaran dikutuk oleh seorang resi. Kunti—bini panambaiyan inya—menerima anugerah tumatan Resi Durwasa sehingga kawa mangiaw dewa sesuai lawan nang dikahandakinya, lawan jua kawa baulih anugerah tumat dewa nang dikiawnya. Pandu wan Kunti mamanapaatakan anugerah tadih gasan mangiaw Dewa Yama (Dharmaraja; Yamadipati), Bayu (Maruta), dan Indra (Sakra) nang limbah itu memberi'i badua laki-bini itu talu ikung putera. Arjuna merupakan putra nang ketiga, lahir tumat Indra, pamimpin para Dewa. Sidin diranakakan di lereng gunung Himawan, di sebuah tampat nang disambat Satsringa di hari baraungan sawayah bintang Utara Phalguna talihat di zenith.

Masa a'anuman wan pendidikan[babak | babak asal-mulanya]

Barakas:Test of Dronacharya.jpg
Drona menguji kemampuan memanah murid-muridnya. Ilustrasi dari Mahabharata terbitan Gorakhpur Geeta Press.

Arjuna dididik baimbaiyan lawan dangsanak wan sapupunya (para Pandawa dan Korawa) oleh Drona. Kemahirannya dalam ilmu mamanah sudah talihat tumat hahalusan. Pada usia muda inya mandapat galar Maharathi atawa "kesatria terkemuka". Dalam suatu ujian, Drona maandak burung kayu di atas puhun, lalu manyuruh muridnya tunggal ikungan cagar mauntingk burung nangitu, kemudian manakunakan apa haja nang sudah buhannya lihat. Banyak murid nang manjawab bahuwa bubuhan malihat puhun, cabang, cikang, dan segala sesuatu nang parak lawan burung nangitu, tamasuk burung itu sawrang. Kutika tiba giliran Arjuna cagar maunting, Drona manakunakan apa nang dilihatnya. Arjuna manjawab bahuwa inya hanya malihat burung haja, kahada malihat banda nang lainnya. Hal itu maulah Drona kagum dan mayakinkannya bahuwa Arjuna sudah harat.

Di suatu hari, kutika Drona parahatan mandi di sungai Gangga, saikung buhaiya datang maigut inya. Drona kawa mambibaskan dirinya kada ngalih-ngalih, tagal lantaran handak mauji kawanian murid-muridnya maka diinya bakuriak maminta tulung. Di antara murid-muridnya, hanya Arjuna haja nang datang mambari'i patulungan. Lawan panahnya, inya membunuh buhaiya nang maigut gurunya. Atas pengabdian Arjuna, Drona mambari sebuah astra nang bangaran Brahmasirsa. Drona jua maajarakan lawan Arjuna tentang cara mangiaw wan manjuhut astra nangitu. Menurut Mahabharata, Brahmasirsa hanya kawa ditujuakan lawan dewa, raksasa, setan jahat, wan mahluk sakti nang baulah idabul jahat, supaya dampaknya kada babahaya.

Arjuna mendapatkan Dropadi[babak | babak asal-mulanya]

Barakas:The Swayamvara of Panchala's princess, Draupadi.jpg
Ilustrasi sayembara memperebutakan Dropadi di Kerajaan Panchala.

Dalam Adiparwa dikisahakan bahuwa Duryodana—salah saikung Korawa—manyuruh supaya Pandawa lawan umanya (Kunti) berlibur di suatu rumah di luar karajaan. Sabujurannya Duryodana sudah mamparsiapakan supaya rumah nang itu kawa kamandahan secara mudah, lantaran inya mamuwari bubuhan Pandawa, terutama Bima. Widura, paman para Pandawa dan Korawa nang waspada maminta supaya para Pandawa bahati-hati dan mempersiapakan cara gasan mahadapi kemungkinan buruk nang mungkin haja kawa tajadi. Wayah para Pandawa bamalam, Purocana, panakawan Duryodana manyalukut rumah tadih. Para Pandawa lawan umanya bahasil salamat manambus luwang nang sudah ditabuk sabalumnya. Bubuhannya balari diri ka tangah hutan wan baandah di rumah panduduk paparakan intang situ.

Di suatu kutika, sakumpulan berahmana takumpulan di wadah para Pandawa balari diri. Buhannya mamandirakan sabuting sayembara nang cagar diadakan di Karajaan Panchala. Para Pandawa datang ka wadah sayembara lawan cara manyamar sebagai kaum berahmana. Raja Drupada tumat Panchala maadakan sayembara gasan mendapatkan Dropadi, putrinya. Saikung iwak kayu diandak di atas kubah balairung, dan di bawahnya ada kolam nang memantulakan bayangan iwak nang baandak di atas. Aturan mamadahakan bahuwa siapa haja gin nang kawa bahasil mamanah iwak nang itu lawan cara hanya malihat pantulannya di kolam, maka inya berhak mendapatkan Dropadi.

Berbagai kesatria mancuba manggawi, tagal kada kawa jua bahasil. Kutika Karna nang hadir di wayah itu umpat jua mancuba, inya berhasil memanah iwak nang itu lawan cara nang baik. Tapi inyaa ditolak oleh Dropadi lawan alasan Karna lahir di kasta randah. Arjuna bersama saudaranya nang lain menyamar sebagai Brahmana, umpat jua mahadiri sayembara nang itu. Arjuna bahasil memanah iwak tepat sasaran lawan cara tikas melihat pantulan bayangannya di kolam, dan inya berhak mendapatkan Dropadi. Kutika para Pandawa bulik membawa Dropadi, buhannya maaku sudah mambawa sadakah. Kunti—uma para Pandawa—nang rahatan hauran, menyuruh buhannya pacang mambagi rata apa yang sudah buhannya dapatkan. Sesuai lawan apa nang disambatakan oleh Kunti, maka para Pandawa bapakat handak mmbagi Dropadi sabagai bini bubuhannya. bubuhannya jua bajanji kada pacangan mengganggu Dropadi kutika rahatan bermesraan di kamar bersama lawan salah saikung tumat Pandawa. Hukuman gasan perbuatan nang mengganggu adalah pambuangan salawas satu tahun.

Parjalanan ma'ambah Bharatawarsha[babak | babak asal-mulanya]

Arjuna dan Subadra. Lukisan India karya Raja Ravi Varma.

Di suatu hari, kutika Pandawa rahat mamarintah karajaannya di Indraprastha, sa'urang pandita masuk ka dalam istana dan melapor bahuwa pertapaannya diganggu ulih bubuhan raksasa. Arjuna badadas maambil gagaman (senjata) ampunnya, tapi senjata tadih disimpan di dalam kamar wadah Yudistira lawan Dropadi rahatan menikmati malam badua. Demi kawajibannya, Arjuna rila masuk ka dalam kamar maambil senjata tadih, tanpa memedulikan Yudistira lawan Dropadi nang rahatan bermesraan di kamar. Atas perbuatan nang itu, Arjuna dihukum manjalani pembuangan salawas satahun.

Arjuna mahabisakan masa pengasingannya lawan cara maambah/menjelajahi buncu-buncu banua Bharatawarsha atauwa daratan India Kuno. Kutika sampai di sungai Gangga, Arjuna batamu lawan Ulupi, puteri ulih Naga Korawya matan istana naga atawa Nagaloka. Arjuna tapikat lawan kecantikan Ulupi lalu manikah lawan diinya. Tumat hasil parkawinannya, inya dikaruniai seorang putera nang dibari ngaran Irawan.[4] Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju wilayah pegunungan Himalaya. Tuntung maunjungi sungai-sungai suci nang ada di sana, inya babelok ke selatan. Inya sampai di sebuah nagri nang bangaran Manipura. Raja nagri itu bangaran Citrasena. Inyaa baisi saikung puteri nang liwar bungas langkar bangaran Citrānggadā. Arjuna jatuh cinta lawan putri tadih dan hendak maambilbini, tetapi Citrasena meajuakan suatu syarat bahuwa kabila putrinya tadih baranak seorang putra, maka anak putrinya tadih harus menjadi penerus tahta Manipura oleh lantaran Citrasena kada baisi seorang putra. Arjuna menyetujui syarat tadih. Dari hasil perkawinannya, Arjuna dan Citrānggadā baisi seorang putra nang diberi ngaran Babruwahana. Oleh karena Arjuna terikat lawan janjinya dahulu, maka inya meninggalkan Citrānggadā imbah bagana salawas babarapa bulan di Manipura. Inya kada mambawaiyi istrinya batulak ke Hastinapura.[5]

Limbah maninggalakan Manipura, inya menerusakan perjalanannya manuju ampah selatan. Inya sampai di lautan nang mangapit Bharatawarsha di subalah selatan, imbah itu inya babelok ke utara. Inya bajalan mamirit di sapanjang pantai Bharatawarsha bagian barat. Dalam pengembaraannya, Arjuna sampai di pantai Prabasa (Prabasatirta) nang baandak di parak Dwaraka, nang wahini dipinanduwi sebagai Gujarat. Di sana inya menyamar sebagai seorang pertapa handak mamaraki ading Kresna yang bernama Subadra, tanpa diketahui oleh siapa pun. Atas perhatian dari Baladewa, Arjuna mendapat tempat peristirahatan yang layak di taman Subadra. Meskipun rencana untuk membiarkan dua pemuda tersebut tinggal bersama ditentang oleh Kresna, tetapi Baladewa meyakinkan bahwa peristiwa buruk kada akan terjadi. Arjuna tinggal salawas beberapa bulan di Dwaraka, dan Subadra telah melayani semua kebutuhannya salawas itu. Kutika saat nang tepat tiba, Arjuna menyatakan perasaan cintanya lawan Subadra. Pernyataan itu disambut oleh Subadra. Dengan kereta nang sudah disiapkan oleh Kresna, diinya badua tulak ke Indraprastha handak melangsungkan pernikahan.[6]

Baladewa sarik imbah mendengar habar bahuwa Subadra sudah lari lawan Arjuna. Kresna meyakinkan bahuwa Subadra tulak atas kemauannya sawrang, dan Subadra sawrangan nang mengemudikan kereta menuju Indraprastha, lain pang si Arjuna. Kresna jua maingatkan Baladewa bahuwa dahulu inya kada hakun membiarakan kedua ikung pasangan nang ngitu tinggal bersama, tetapi usulnya ditentang oleh Baladewa. Setelah Baladewa sadar, ia membuat keputusan untuk menyelenggarakan upacara pernikahan yang mewah bagi Arjuna dan Subadra di Indraprastha. Ia juga mengajak kaum Yadawa untuk turut hadir di pesta pernikahan Arjuna-Subadra. Setelah pesta pernikahan berlangsung, kaum Yadawa tinggal di Indraprastha selama beberapa hari, lalu pulang kembali ke Dwaraka, tetapi Kresna tidak turut serta.[7]

Pembakaran hutan Kandawa[babak | babak asal-mulanya]

Barakas:Krishna orders Mayasura to build a palace for the Pandavas.jpg
Mayasura (kiri) menyanggupi permintaan Kresna untuk membangun sebuah istana megah untuk Yudistira di Kandawaprastha (kemudian berganti nama menjadi Indraprastha).

Dalam bagian akhir Adiparwa diriwayatkan peristiwa pembakaran hutan Kandawa serta pertemuan Arjuna dengan arsitek bernama Mayasura. Kisah tersebut diawali dengan acara pengembaraan Arjuna dan Kresna di tepi sungai Yamuna. Di tepi hutan tersebut terdapat hutan lebat yang bernama Kandawa. Di sana mereka bertemu dengan Agni, dewa api. Agni berkata bahwa hutan Kandawa seharusnya telah musnah dilalap api, tetapi Indra selalu menurunkan hujannya untuk melindungi temannya yang bernama Taksaka, yang hidup di hutan tersebut. Maka, Agni memohon agar Kresna dan Arjuna bersedia membantunya menghancurkan hutan Kandawa. Kresna dan Arjuna bersedia membantu Agni, tetapi terlebih dahulu mereka meminta agar Agni menyediakan senjata kuat bagi mereka berdua untuk menghalau gangguan yang akan muncul. Kemudian Agni memanggil Baruna, dewa lautan. Baruna memberikan busur suci bernama Gandiwa, kereta perang dengan empat kuda dihias bendera berlambang monyet, serta tabung berisi anak panah dengan jumlah tak terbatas kepada Arjuna.[8] Untuk Kresna, Baruna memberikan Cakra Sudarsana. Dengan senjata tersebut, mereka berdua menjaga agar Agni mampu melalap hutan Kandawa sampai habis.[9]

Dalam proses pembakaran hutan Kandawa, Arjuna menyelamatkan seorang asura yang mahir merancang bangunan, namanya Mayasura.[9] Sebagai balas budi, Mayasura berjanji bahwa ia akan membangun sebuah istana untuk Yudistira, kakak Arjuna. Oleh karena Mayasura merupakan arsitek yang cekatan, maka merupakan hal yang mudah baginya untuk membangun balairung akbar sekaligus istana megah bagi para Pandawa di Indraprastha.[10] Pembangunan istana megah tersebut mengawali jilid kedua Mahabharata yang berjudul Sabhaparwa. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa demi merebut kekayaan para Pandawa, Duryodana menantang mereka bermain dadu dengan taruhan harta masing-masing. Pada akhirnya para Pandawa kalah, dan riwayat mereka selanjutnya diceritakan dalam Wanaparwa.

Pertapaan Arjuna[babak | babak asal-mulanya]

Lukisan Arjuna bertemu Siwa. Siwa memberikan panah pasupati kepadanya. Lukisan India karya Raja Ravi Varma.

Dalam kitab Wanaparwa diriwayatkan kejadian setelah para Pandawa—yang dipimpin Yudistira—kalah bermain dadu melawan para Korawa yang dipimpin Duryodana. Sesuai ketentuan permainan tersebut, maka para Pandawa beserta Dropadi mengasingkan diri ke hutan (wana dalam bhs. Sanskerta). Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Arjuna untuk bertapa demi memperoleh kesaktian dalam peperangan melawan para sepupunya. Arjuna memilih lokasi bertapa di gunung Indrakila. Dalam usahanya, ia diuji oleh tujuh bidadari yang dipimpin oleh Supraba, tetapi keteguhan hati Arjuna mampu melawan berbagai godaan yang diberikan oleh para bidadari. Para bidadari yang kesal kembali ke kahyangan, dan melaporkan kegagalan mereka kepada Indra. Indra turun di tempat Arjuna bertapa sambil menyamar sebagai seorang pendeta. Dia menanyakan tujuan Arjuna melakukan tapa di gunung Indrakila. Arjuna menjawab bahwa ia bertapa demi memperoleh kekuatan untuk mengurangi penderitaan rakyat, serta untuk menaklukkan musuh-musuhnya, terutama para Korawa yang selalu bersikap jahat terhadap para Pandawa. Setelah mendengar penjelasan dari Arjuna, Indra metampakkan wujudnya yang sebenarnya. Dia memberikan anugerah kepada Arjuna berupa senjata sakti.

Setelah mendapat anugerah dari Dewa Indra, Arjuna memperkuat tapanya ke hadapan Dewa Siwa. Siwa yang terkesan dengan tapa Arjuna kemudian mengirimkan seekor babi hutan berukuran besar. Ia menyeruduk gunung Indrakila hingga bergetar. Hal tersebut membuat Arjuna terbangun dari tapanya. Karena ia melihat seekor babi hutan sedang mengganggu tapanya, maka ia situ saini melepaskan anak panahnya untuk membunuh babi tersebut. Di saat yang bersamaan, Siwa datang dan menyamar sebagai pemburu, turut melepaskan anak panah ke arah babi hutan yang dipanah oleh Arjuna. Karena kesaktian dewa, kedua anak panah yang menancap di tubuh babi hutan itu menjadi satu. Pertengkaran hebat terjadi antara Arjuna dan Siwa yang menyamar menjadi pemburu. Mereka sama-sama mengaku telah membunuh babi hutan siluman, tetapi hanya satu anak panah saja yang menancap, bukan dua. Maka dari itu, Arjuna berpikir bahwa si pemburu telah mengklaim sesuatu yang sebenarnya menjadi hak Arjuna. Setelah adu mulut, mereka berdua berkelahi. Saat Arjuna menujukan serangannya kepada si pemburu, tiba-tiba orang itu menghilang dan metampakkan wujud aslinya sebagai Siwa. Arjuna meminta maaf karena ia telah berani melakukan tantangan. Siwa tidak marah kepada Arjuna, justru sebaliknya ia merasa kagum. Atas keberaniannya, Dewa Siwa memberi anugerah berupa panah sakti bernama pasupati.

Setelah menerima senjata pasupati, Arjuna dijemput oleh para penghuni kahyangan untuk menuju kediaman Indra, raja para dewa. Di sana Arjuna menghabiskan waktu selama beberapa tahun. Di sana pula Arjuna bertemu dengan bidadari Urwasi. Karena Arjuna tidak mau menikahi bidadari Urwasi, maka Urwasi mengutuk Arjuna agar kelak menjadi banci (peran Arjuna sebagai banci diceritakan sebagai dalam buku Wirataparwa). Kutukan itu dimanfaatkan oleh Arjuna pada saat para Pandawa menyelesaikan hukuman pembuangan mereka dalam hutan. Setelah menyelesaikan hukuman pembuangan, Pandawa beserta Dropadi berlindung di kerajaan Wirata. Sesuai dengan perjanjian yang sah—sebagai akibat kekalahan saat bermain dadu—maka para Pandawa beserta Dropadi harus hidup dalam penyamaran selama satu tahun. Maka dari itu, para Pandawa beserta Dropadi harus menyembunyikan identitas asli mereka dan hidup sebagai orang lain. Di sana Arjuna menyamar sebagai guru tari yang banci, dengan nama samaran Brihanala.[11] Meskipun demikian, Arjuna telah berhasil membantu putra mahkota kerajaan Wirata, yaitu pangeran Utara, dengan menghalau musuh yang hendak menyerbu kerajaan Wirata.

Persiapan perang[babak | babak asal-mulanya]

Arjuna memilih Kresna daripada tentara Kresna. Lukisan dari Himachal Pradesh, sekitar akhir abad ke-18.
Barakas:Death of Jayadratha.jpg
Arjuna melepaskan panah saktinya untuk memenggal kepala Jayadrata ketika bertempur di Kurukshetra. Ilustrasi dari Mahabharata terbitan Gorakhpur Geeta Press, ditulis ulang oleh Ramanarayanadatta Astri.

Setelah menjalani masa pembuangan selama 13 tahun dan masa penyamaran selama setahun, para Pandawa ingin memperoleh kembali kerajaannya. Namun hak mereka ditolak dengan tegas oleh Duryodana, bahkan ia menantang untuk berperang. Demi kerajaannya, para Pandawa setuju untuk melakukan perang. Sebelum perang terjadi, Kresna melakukan misi perdamaian, tetapi gagal. Akhirnya Kresna setuju untuk terlibat dalam perang, tetapi dengan tidak membawa senjata. Ia ingin salah satu pihak memilih tentaranya, sedangkan pihak yang lain memilihnya sebagai penasihat. Arjuna yang mewakili Pandawa lebih memilih kehadiran Kresna sebagai penasihat, sementara Duryodana yang mewakili Korawa lebih memilih pasukan Kresna.

Arjuna menerima Bhagawadgita[babak | babak asal-mulanya]

Dalam Mahabharata, peran Kresna sebagai kusir bermakna pemandu atau penunjuk jalan, yaitu memandu Arjuna melewati segala kebimbangan hatinya dan menunjukkan jalan kebenaran kepada Arjuna. Ajaran kebenaran yang diuraikan Kresna kepada Arjuna disebut Bhagawadgita. Hal itu bermula beberapa saat sebelum perang di Kurukshetra dimulai. Saat Arjuna melakukan inspeksi terhadap pasukannya, ia dilanda pergolakan batin ketika ia melihat kakeknya, guru besarnya, saudara sepupu, teman sepermainan, ipar, dan kerabatnya yang lain berkumpul di Kurukshetra untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Arjuna menjadi tak tega untuk membunuh mereka semua. Dilanda oleh masalah batin, antara mana yang benar dan mana yang salah, Arjuna bertekad untuk mengundurkan diri dari pertempuran.

Kresna yang baik hati, setelah melihat kawan-kawan dan sanak keluarga di hadapan saya, dengan semangat untuk bertempur seperti itu, saya merasa anggota-anggota badan saya gemetar dan mulut saya terasa kering...

Citakan:Sloka

Kita akan dikuasai dosa jika membunuh penyerang seperti itu. Karena itu, tidak pantas kalau kita membunuh para putra Drestarastra dan kawan-kawan kita. O Kresna, suami Dewi Laksmi, apa keuntungannya bagi kita, dan bagaimana mungkin kita berbahagia dengan membunuh sanak keluarga kita sendiri?

Citakan:Sloka

Untuk mengatasi kebimbangan Arjuna, Kresna menguraikan ajaran-ajaran kebenaran agar semua keraguan di hati Arjuna sirna. Kresna menjelaskan apa yang sepantasnya dilakukan Arjuna sebagai kewajibannya di medan perang. Selain itu Kresna menunjukkan bentuk semestanya kepada Arjuna. Ajaran kebenaran yang dijabarkan Kresna tersebut dikenal sebagai Bhagawadgita. Kitab Bhagawadgita yang sebenarnya merupakan suatu bagian dari Bhismaparwa, menjadi kitab tersendiri yang sangat terkenal dalam ajaran Hindu, karena dianggap merupakan intisari dari ajaran-ajaran Weda.

Arjuna dalam Bharatayuddha[babak | babak asal-mulanya]

Dalam pertempuran di Kurukshetra, atau Bharatayuddha, Arjuna bertarung dengan para kesatria dari pihak Korawa, dan tidak jarang ia membunuh mereka, termasuk panglima besar pihak Korawa yaitu Bisma. Di awal pertempuran, Arjuna masih dibayangi oleh kasih sayang Bisma sehingga ia masih segan untuk membunuhnya. Hal itu membuat Kresna marah berkali-kali, dan Arjuna berjanji bahwa kelak ia akan mengakhiri nyawa Bisma. Pada pertempuran pada hari kesepuluh, Arjuna berhasil membunuh Bisma, dan usaha tersebut dilakukan atas bantuan dari Srikandi. Setelah Abimanyu putra Arjuna gugur pada hari ketiga belas, Arjuna bertarung dengan Jayadrata untuk membalas dendam atas kematian putranya. Pertarungan antara Arjuna dan Jayadrata diakhiri menjelang senja hari, dengan bantuan dari Kresna.

Pada pertempuran pada hari ketujuh belas, Arjuna terlibat dalam duel sengit melawan Karna. Ketika panah Karna melesat menuju kepala Arjuna, Kresna menekan kereta Arjuna ke dalam tanah dengan kekuatan saktinya sehingga panah Karna meleset beberapa inci dari kepala Arjuna. Saat Arjuna menyerang Karna kembali, kereta Karna terperosok ke dalam lubang (karena sebuah kutukan). Karna turun untuk mengangkat kembali keretanya yang terperosok. Salya, kusir keretanya, menolak untuk membantunya. Karena mematuhi etika peperangan, Arjuna menghentikan penyerangannya bila kereta Karna belum berhasil diangkat. Pada saat itulah Kresna mengingatkan Arjuna atas kematian Abimanyu, yang terbunuh dalam keadaan tanpa senjata dan tanpa kereta. Dilanda oleh pergolakan batin, Arjuna melepaskan panah Rudra yang mematikan ke kepala Karna. Senjata itu memenggal kepala Karna.

Kehidupan setelah Bharatayuddha[babak | babak asal-mulanya]

Tak lama setelah Bharatayuddha berakhir, Yudistira diangkat menjadi Raja Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Untuk menengakkan dharma di seluruh Bharatawarsha, sekaligus menaklukkan para raja kejam dengan pemerintahan tiran, maka Yudistira menyelenggarakan Aswamedha-yadnya. Upacara tersebut dilakukan dengan melepaskan seekor kuda dan kuda itu diikuti oleh Arjuna beserta para prajurit. Daerah yang dilalui oleh kuda tersebut menjadi wilayah Kerajaan Kuru. Ketika Arjuna sampai di Manipura, ia bertemu dengan Babruwahana, putra Arjuna yang tidak pernah melihat wajah ayahnya semenjak kecil. Babruwahana bertarung dengan Arjuna, dan berhasil membunuhnya. Ketika Babruwahana mengetahui hal yang sebenarnya, ia sangat menyesal. Atas bantuan Ulupi dari negeri Naga, Arjuna hidup kembali.

Tiga puluh enam tahun setelah Bharatayuddha berakhir, Dinasti Yadu musnah di Prabhasatirtha karena perang saudara. Kresna dan Baladewa, yang konon merupakan kesatria paling sakti dalam dinasti tersebut, ikut tewas namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Setelah berita kehancuran itu disampaikan oleh Daruka, Arjuna datang ke kerajaan Dwaraka untuk menjemput para wanita dan anak-anak. Sesampainya di Dwaraka, Arjuna melihat bahwa kota gemerlap tersebut telah sepi. Basudewa yang masih hidup, tampak terkulai lemas dan kemudian wafat di mata Arjuna. Sesuai dengan amanat yang ditinggalkan Kresna, Arjuna mengajak para wanita dan anak-anak untuk mengungsi ke Kurukshetra. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh segerombolan perampok. Arjuna berusaha untuk menghalau serbuan tersebut, tetapi kekuatannya menghilang pada saat ia sangat membutuhkannya. Dengan sedikit pengungsi dan sisa harta yang masih bisa diselamatkan, Arjuna menyebar mereka di wilayah Kurukshetra.

Setelah Arjuna berhasil menjalankan misinya untuk menyelamatkan sisa penghuni Dwaraka, ia pergi menemui Resi Byasa demi memperoleh petunjuk. Arjuna mengadu kepada Byasa bahwa kekuatannya menghilang pada saat ia sangat membutuhkannya. Byasa yang bijaksana sadar bahwa itu semua adalah takdir Tuhan. Byasa menyarankan bahwa sudah selayaknya para Pandawa meninggalkan kehidupan duniawi. Setelah mendapat nasihat dari Byasa, para Pandawa spakat untuk melakukan perjalanan suci menjelajahi Bharatawarsha.

Perjalanan terakhir dan kematian[babak | babak asal-mulanya]

Perjalanan terakhir yang dilakukan oleh para Pandawa diceritakan dalam kitab Prasthanikaparwa atau Mahaprasthanikaparwa. Dalam perjalanan sucinya, para Pandawa dihadang oleh api yang sangat besar, yaitu Agni. Ia meminta Arjuna agar senjata Gandiwa beserta tabung anak panahnya yang tak pernah habis dikembalikan kepada Baruna, sebab tugas Nara sebagai Arjuna sudah berakhir pada zaman Dwaparayuga tersebut. Dengan berat hati, Arjuna melemparkan senjata saktinya ke lautan, ke kediaman Baruna. Setelah itu, Agni lenyap dari hadapannya dan para Pandawa melanjutkan perjalanannya. Ketika para Pandawa serta istrinya memilih untuk mendaki gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka, Arjuna gugur di tengah perjalanan setelah kematian Nakula, Sahadewa, dan Dropadi.

Adaptasi dalam kebudayaan Indonesia[babak | babak asal-mulanya]

Arjuna versi wayang Bali.

Di Nusantara, tokoh Arjuna juga dikenal dan sudah terkenal dari dahulu kala. Arjuna terutama menjadi populer di daerah Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Di Jawa dan kemudian di Bali, Arjuna menjadi tokoh utama dalam beberapa kakawin, seperti misalnya Kakawin Arjunawiwāha, Kakawin Pārthayajña, dan Kakawin Pārthāyana (juga dikenal dengan nama Kakawin Subhadrawiwāha. Selain itu Arjuna juga didapatkan dalam beberapa relief candi di pulau Jawa misalkan candi Surowono.

Arjuna dalam pewayangan Jawa[babak | babak asal-mulanya]

Arjuna versi wayang Jawa.
Wayang kulit Arjuna yang diberi warna.

Arjuna merupakan seorang tokoh ternama dalam dunia pewayangan dalam budaya Jawa Baru. Beberapa ciri khas Arjuna versi pewayangan mungkin berbeda dengan ciri khas Arjuna dalam kitab Mahābhārata versi India dengan bahasa Sanskerta. Dalam dunia pewayangan, Arjuna digambarkan sebagai seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa, dan berguru. Selain menjadi murid Resi Drona di Padepokan Sukalima, ia juga menjadi murid Resi Padmanaba dari Pertapaan Untarayana. Arjuna pernah menjadi brahmana di Goa Mintaraga, bergelar Bagawan Ciptaning. Ia dijadikan kesatria unggulan para dewa untuk membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari negara Manimantaka. Atas jasanya itu, Arjuna dinobatkan sebagai raja di Kahyangan Dewa Indra, bergelar Prabu Karitin. dan mendapat anugrah pusaka-pusaka sakti dari para dewa, antara lain: Gendewa (dari Bhatara Indra), Panah Ardadadali (dari Bhatara Kuwera), Panah Cundamanik (dari Bhatara Narada). Setelah perang Bharatayuddha, Arjuna menjadi raja di Negara Banakeling, bekas kerajaan Jayadrata.

Arjuna memiliki sifat cerdik dan pandai, pendiam, teliti, sopan-santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Ia memimpin Kadipaten Madukara, dalam wilayah negara Amarta. Ia adalah petarung tanpa tanding di medan laga, meski bertubuh ramping berparas rupawan sebagaimana seorang dara, berhati lembut meski berkemauan baja, kesatria dengan segudang istri dan kekasih meski mampu melakukan tapa yang paling berat, seorang kesatria dengan kesetiaan terhadap keluarga yang mendalam tetapi kemudian mampu memaksa dirinya sendiri untuk membunuh saudara tirinya. Bagi generasi tua Jawa, dia adalah perwujudan lelaki seutuhnya. Sangat berbeda dengan Yudistira, dia sangat menikmati hidup di dunia. Petualangan cintanya senantiasa memukau orang Jawa, tetapi secara aneh dia sepenuhnya berbeda dengan Don Juan yang selalu mengejar wanita. Konon Arjuna begitu halus dan tampan sosoknya sehingga para puteri begitu, juga para dayang, akan situ saini menawarkan diri mereka. Merekalah yang mendapat kehormatan, bukan Arjuna. Ia sangat berbeda dengan Wrekudara. Dia menampilkan keanggunan tubuh dan kelembutan hati yang begitu dihargai oleh orang Jawa berbagai generasi.

Arjuna juga memiliki pusaka-pusaka sakti lainnya, atara lain: Keris Kiai Kalanadah diberikan pada Gatotkaca saat mempersunting Dewi Pergiwa (putra Arjuna), Panah Sangkali (dari Resi Drona), Panah Candranila, Panah Sirsha, Panah Kiai Sarotama, Panah Pasupati (dari Batara Guru), Panah Naracabala, Panah Ardhadhedhali, Keris Kiai Baruna, Keris Pulanggeni (diberikan pada Abimanyu), Terompet Dewanata, Cupu berisi minyak Jayengkaton (pemberian Bagawan Wilawuk dari pertapaan Pringcendani) dan Kuda Ciptawilaha dengan Cambuk Kiai Pamuk. Sedangkan ajian yang dimiliki Arjuna antara lain: Panglimunan, Tunggengmaya, Sepiangin, Mayabumi, Pengasih dan Asmaragama. Arjuna juga memiliki pakaian yang melambangkan kebesaran, yaitu Kampuh atau Kain Limarsawo, Ikat Pinggang Limarkatanggi, Gelung Minangkara, Kalung Candrakanta dan Cincin Mustika Ampal (dahulunya milik Prabu Ekalaya, raja negara Paranggelung).

Istri dan keturunan[babak | babak asal-mulanya]

Dalam Mahabharata versi pewayangan Jawa, Arjuna mempunyai banyak sekali istri,itu semua sebagai simbol penghargaan atas jasanya ataupun atas keuletannya yang selalu berguru kepada banyak pertapa. Berikut sebagian kecil istri dan anak-anaknya:

 1. Dewi Subadra, berputra Raden Abimanyu
 2. Dewi Sulastri, berputra Raden Sumitra
 3. Dewi Larasati, berputra Raden Bratalaras
 4. Dewi Ulupi atau Palupi, berputra Bambang Irawan
 5. Dewi Jimambang, berputra Kumaladewa dan Kumalasakti
 6. Dewi Ratri, berputra Bambang Wijanarka
 7. Batari Dresanala, berputra Raden Wisanggeni
 8. Batari Wilutama, berputra Bambang Wilugangga
 9. Dewi Manuhara, berputra Endang Pregiwa dan Endang Pregiwati
 10. Batari Supraba, berputra Raden Prabakusuma
 11. Dewi Antakawulan, berputra Bambang Antakadewa
 12. Dewi Juwitaningrat, berputra Bambang Sumbada
 13. Dewi Maheswara
 14. Dewi Retno Kasimpar
 15. Dewi Dyah Sarimaya
 16. Dewi Srikandi

Nama lain dan julukan[babak | babak asal-mulanya]

Dalam wiracarita Mahabharata versi nusantara, Arjuna memiliki banyak nama lain dan nama julukan, antara lain: Permadi (tampan), Parta (pahlawan perang), Janaka (memiliki banyak istri), Dananjaya, Kumbaljali, Ciptaning Mintaraga (pendeta suci), Pandusiwi, Indratanaya (putra Batara Indra), Jahnawi (gesit trengginas), Palguna, Indrasuta, Danasmara (perayu ulung) dan Margana (suka menolong) "Begawan Mintaraga" adalah nama yang digunakan oleh Arjuna saat menjalani laku tapa di puncak Indrakila dalam rangka memperoleh senjata sakti dari dewata, yang akan digunakan dalam perang yang tak terhindarkan melawan musuh-musuhnya, yaitu keluarga Korawa.

Lihat pula[babak | babak asal-mulanya]

Referensi[babak | babak asal-mulanya]

 1. ^ Mujiyat, Koko Sondari (1 Januari 2002). Album Wayang Kulit Banjar (dalam bahasa Indonesia). Indonesia: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; Direktorat Jenderal Kebudayaan. 
 2. ^ Kapoor, edited by Subodh (2002). The Indian encyclopaedia: Biographical, Historical, Religious, Administrative, Ethnological, Commercial and Scientific (edisi ke-1). New Delhi: Cosmo Publications. hlm. 1927. ISBN 9788177552577. 
 3. ^ Sarma, Bharadvaja (2008). Vyasa's Mahabharatam in Eighteen Parvas: The Great Epic of India in Summary Translation. Kolkata, India: Academic Publishers. hlm. 372. ISBN 9788189781682. 
 4. ^ The Mahabharata, Book 1 of 18: Adi Parva. Forgotten Books. hlm. 513–515. ISBN 9781605066110. 
 5. ^ Menon, [translated by] Ramesh (2006). The Mahabharata: A Modern Rendering. New York: iUniverse, Inc. hlm. 266. ISBN 9780595401871. 
 6. ^ Ganguli, Kisari Mohan. "The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa".  Parameter |chapter= akan diabaikan (bantuan)
 7. ^ Ganguli, Kisari Mohan. "The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa".  Parameter |chapter= akan diabaikan (bantuan)
 8. ^ Menon, [translated by] Ramesh (2006). The Mahabharata : a modern rendering. New York: iUniverse, Inc. hlm. 302–304. ISBN 9780595401871. 
 9. ^ a b Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Teddington, Middlesex: The Echo Library. 2008. hlm. 518–520. ISBN 9781406870459. 
 10. ^ Verma, retold by Virendra (1989). The Mahābhārata : (the great epic of ancient India). New Delhi: Pitambar Pub. Co. hlm. 28. ISBN 9788120907324. 
 11. ^ Kapoor, edited by Subodh (2002). The Indian Encyclopaedia: Biographical, Historical, Religious, Administrative, Ethnological, Commercial and Scientific (edisi ke-1st ed.). New Delhi: Cosmo Publications. hlm. 4462. ISBN 9788177552577. 

Pranala luar[babak | babak asal-mulanya]

Citakan:Tokoh Mahabharata