Capil ka isi

Wikipidia:Panyangkalan umum

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan

Panyangkalan: UmumRisikoMedisHukumIsi

WIKIPIDIA KADA MANJAMIN BUJURNYA ISI LAMAN

Wikipidia adalah insiklupidia isi tabuka dalam jaringan nang kulaburatip, artinya Wikipidia ngitu sakumpulan urang wan kalumpuk nang bagawi sukarila maulah sumbar daya baimbai barupa pangatahuan umat manusia. Satruktur paruyiknya mangawaakan siapa haja nang baisi kuniksi Intarnit gasan maubah isinya. Harap dikatahui bahua sabarataan nang ada di sini balum diitihi ulih urang-urang lawan kaahlian nang diparluakan gasan manyurungakan inpurmasi nang langkap, akurat, wan kawa diparcaya.

Lain arti Pian kada kawa manamuakan inpurmasi baharaga wan akurat di Wikipidia. Pian pacangan rancak manamuinya. Tagal, Wikipidia kada kawa manjamin bujurnya inpurmasi nang ditamuakan di sini. Isi tungkaran mana haja bisa jadi hanyar haja diubah, dirusak, atawa diganti ulih saurang nang pandapatnya kada sasuai lawan pangatahuan di bidang nang sama. Harap diingat pada kabanyakan insiklupidia wan karya riparansi lainnya baisi panyangkalan jua.

Kadada panilaian sapagawian rasmi

[babak asal-mulanya]

Kumunitas pambabak kami nang aktip mamakai parangkat kaya Paubahan nang hanyar wan Tungkaran hanyar gasan maawasi panambahan wan paubahan isi. Tagal Wikipidia kada dapat panilaian sapagawian sacara marata. Saupama bubuhan pambaca kawa mambaiki nang salah atawa taumpat dalam parusis panilaian sapagawian biasa, bubuhannya kada baisi kawajipan hukum gasan manggawi jadinya sabarataan inpurmasi nang disurungakan di sini kada diumpati jaminan kalayakan gasan kaparluan atawa pamakai apa haja. Bahkan tungkaran nang imbah malalui parusis panilaian sapagawian kada rasmi atawa tungkaran pilihan kainanya pacangan dibabak sacara kada bujur, wayah sabalum Pian mambacanya.

Kada ada kontributor, sponsor, pengurus, atau siapa haja nang bahubungan awan Wikipidia lawan cara apa haja nang kawa batanggung jawab atas kamunculan informasi nang kada akurat atawa atas panggunaan informasi nang takandung di dalamnya atawa takait matan tungkaran situs ini oleh Pian.

Kadada kuntrak; lisinsi tabatas

[babak asal-mulanya]

Harap yakinakan bahua Pian paham bahua inpurmasi nang ada di sini disadiaakan sacara bibas, wan kadada pajanjian atawa kuntrak nang diulah antara Pian wan bubuhan ampunnya atawa pamakai situs ngini, nang ampun paladin nang diganai, indipidu kuntributur Wikipidia, pangurus paruyik, atawa siapa haja nang lawan cara apa haja bahubungan lawan paruyik ngini atawa paruyik kulanya nang kawa dijadiakan dasar gasan manggawi tuntutan sacara langsung lawan bubuhannya. Pian dibari sabuting lisinsi tabatas gasan manyalin apa haja matan situs ngini; hal ngitu kada maulah sabuting kawajipan kuntraktual atawa ikstra kuntraktual gasan pihak Wikipidia atawa agin, angguta, panyalanggara, atawa pamakai lain.

Kadada pajanjian atawa kasapahaman antara Pian wan Wikipidia manganai pamakaian atawa paubahan inpurmasi ngini di bawah Lisinsi Dukumintasi Bibas GNU (GNU Free Documentation License, GFDL); jua kadada sasaikung di Wikipidia nang batanggung jawab amun sasaikung maubah, mambabak, atawa mambuang inpurmasi apa haja nang mungkin Pian masukakan di Wikipidia atawa paruyik lain nang bahubungan.

Kuasa maadili wan bujurnya isi

[babak asal-mulanya]

Publikasi inpurmasi nang ditamuakan di Wikipidia mungkin malanggar hukum nagara atawa kuasa maadili di wilayah Pian mambaca inpurmasi ngini. Basis data Wikipidia disimpan di paladin di nagara palihan Florida di Amirika Sarikat, wan taandak dalam palindungan hukum lukal wan pidiral di wadah Pian. Hukum di nagara atawa kuasa maadili Pian mungkin kada malindungi atawa maijinakan pamandiran atawa distribusi nang sama. Wikipidia kada manyuruh palanggaran hukum napa haja; wan kada kawa dikanai tanggung jawab gasan sagala palanggaran hukum ngitu, amun Pian mahubungakan ka ranah ngini atawa mamakai, maulah baasa, atawa mancungulakan baasa inpurmasi nang tadapat di sini.

Lain papadah parupisiunal

[babak asal-mulanya]

Amun Pian manggagai papadah sapisipik (misalnya midis, ligal, kauangan, atawa manajimin risiku) sila gagai saurang parupisiunal nang balisinsi atawa baisi pangatahuan di bidang ngitu.