Rumah Adat Mbaru Niang

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan
Rumah Adat Mbaru Niang

Rumah Adat Mbaru Niang marupakan salah satu aset budaya nang baharakat tinggi, rumah ini bertawas karucut wan baisi 5 lantai nang tinggi paritan 15 mitir nang sabukuannya ditutupi ijuk. Bahan bangunannya mamakai kayu worok wan bambu kuntan dibangun kada pakai paku. Tali rotan nang kuatlah nang maikat konstruksi bangunan. Tiap-tiap Mbaru Niang didiami anam hampai dalapan kulawarga. Rumah Mbaru Niang ngini sangat langka lantaran sahebar tinggal babarapa unit wan lantaran tadapat di kampung adat Wae Rebo nang takadalam di atas pagunungan.[1]

Tiap-tiap lantai rumah Mbaru Niang baisi palidangan nang bafungsi tasalisih-salisih, antara lain:

  1. Loteng partama disambat lutur dipakai sagan tampat badiam wan bakumpul baimbai kulawarga
  2. Loteng kadua barupa luting atau disambat lobo bafungsi manyimpan bahan makanan wan barang sahari-hari
  3. Loteng katiga disambat lentar sagan menyimpan banih-banih tanaman pangan, kaya banih jagung, padi, wan kacang-kacang.
  4. Loteng kaampat disambat lempa rae bafungsi manyimpan serap pangan lamunnya tajadi linting.
  5. Loteng kalima disambat hekang kode sagan tampat sasajian parsambahan sagan leluhur.

Sayang banar, lantaran sadikit pangatahuan sagan manjaga kebaradaan Mbaru Niang, rumah nginih sampat ada karusakan lantaran dimakan umur. Pas tahun 2008 ada urang arstik matan Jakarta bangaran Yoris Antar, nang diulahnya becarian rumah adat bamudal kartu pos nang bagambar Mbaru Niang. Inya manggarakakan panduduk Wae Rebo wan mahuluakan bakumpulan duit sagan malastariakan rumah adat Mbaru Niang. Bubuhan warga nang paling utama buhan anum-anum bisa balajar kayapa mambangun wan malastariakan rumah adat Mbari Niang.

Wae Rebo tampatnya babatasan langsung wan Taman Nasional Komodo sakitar 1.100 mdpl. Daerah ngini marupaakan sabuah desa nang takadalam dikalilingi pagunungan wan panorama hutan tropis labat di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores. Wae Rebo wahini tumbuh manjadi kahandakan urang-urang sagan liburan/pariwisata. Munnya handak ke Wae Rebo, kawa mamilih jalur nang malalui Ruteng wan trekking matan Desa Sebu Denge ke Sungai Ras Wae. Desa Wae Rebo kawa dilalui ampat jam parjalanan darat matan Ruteng, medan babiluk-biluk manuju Desa Dintor. Matan Dintor kamudian jalan langsung mananjak malalui pamatang sawah wan jalan satapak matan Sebu sampai Denge. Parjalanan masih balanjut manuju Sungai Wae Lomba. Hanyar imbah sungai ngitu sudah sampai di Desa Wae Rebo.[1]

Rujukan[babak | babak asal-mulanya]

  1. ^ a b Utami, Rizky. Ensiklopedia rumah-rumah adat Nusantara (edisi ke-Cetakan pertama). Bandung: Margacinta. ISBN 9789796659845. OCLC 920258516.