Katakana

Tumatan Wikipidia basa Banjar, insiklupidia bibas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Katakana
AIUEO Katakana.svg
Janis Aksara silabis
Bahasa nang dituturakan Jepang, Okinawa, Ainu, Palau[1]
Masa diguna'akan sejak sekitar 800 M hingga sekarang
Silsilah
Aksara sarumpun Hiragana, Hentaigana
Baris Unicode U+30A0–U+30FF,
U+31F0–U+31FF,
U+3200–U+32FF,
U+FF00–U+FFEF,
U+1B000–U+1B0FF
ISO 15924 Kana
Parhatian: Tungkaran ini mungkin mamuat simbol-simbol fonetis IPA mangguna'akan Unicode.

Katakana adalah salah sabuting matan talu cara panulisan basa Japang. Katakana rancaknya dipakai gasan manulis kata-kata nang ba'asal matan basa laut (basa asing) nang sudah di'andak ka dalam basa Japang (外来語/gairaigo), lain pada ngitu katakana kawa jua dipakai gasan manulisakan onomatope wan kata-kata asli basa Japang, hal ngini wastu basipat panagasan wara.

Huruf-huruf Katakana[babak | babak asal mulanya]

Tabel I[babak | babak asal mulanya]

Tabel pertama ini berisi huruf-huruf katakana standar. jaka komputer pian kada baisi font basa Japang, lihat tabel ketiga hagan huruf-huruf dasar. (huruf dalam warna habang sudah kada digunakan):
ア a イ i ウ u エ e オ o
カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
サ sa シ shi ス su セ se ソ so シャ sha シュ shu ショ sho
タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to チャ cha チュ chu チョ cho
ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ヤ ya ユ yu ヨ yo
ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
ワ wa ヰ wi ヱ we ヲ wo
ン n
ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
ザ za ジ ji ズ zu ゼ ze ゾ zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
ダ da ヂ ji ヅ zu デ de ド do
バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Tabel II[babak | babak asal mulanya]

Tabel kedua berisi huruf-huruf tambahan dalam zaman modern. Ini biasanya digunakan hagan merepresentasikan kata-kata matan basa asing.

イェ ye
ウィ wi ウェ we ウォ wo
ヴァ va ヴィ vi ヴ vu ヴェ ve ヴォ vo
シェ she
ジェ je
チェ che
ティ ti トゥ tu
テュ tyu
ディ di ドゥ du
デュ dyu
ツァ tsa ツィ tsi ツェ tse ツォ tso
ファ fa フィ fi フェ fe フォ fo
フュ fyu

Lihati Jua[babak | babak asal mulanya]

Catatan Batis[babak | babak asal mulanya]

  1. ^ Thomas E. McAuley, Language change in East Asia, 2001:90