Capil ka isi

Hiragana

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan

Hiragana (ひらがな、平仮名) adalah satu cara panulisan basa Japang wan mawakili sebutan sukukata. Pada masa silam, inya gin dikenali sabagai onna de (女手) atawa karana biasa dipakai ulih buhan bibinian. Buhan lalakian pada masa nangitu menulis menggunakan tulisan Kanji wan Katakana. Hiragana hanyar dipakaiakan marata pas abad ke-10 Masehi.

Kagunaan Hiragana

[babak | babak asal-mulanya]
  • Manulis pahabisan ujar (okurigana, 送り仮名). Misal: okuru (mangirim) ditulis: 送 . nang bacitak kandal ngitu lah okurigana.
  • Manulis ujar katarangan (adverb), babarapa ujar banda (noun) wan ujar sipat (adjektif).
  • Pakataan-pakataan nang panulisan Kanji-nya kada dikatahuani atawa sudah lawas kada dipakai.
  • Manulis bahan bacaan kakanakan nang kaya buku tulisan, animasi, wan kumik (manga).
  • Manulis furigana, dipinandu'i jua lawan ruby, yaitu tulisan halus di atas kanji, nang mananda'akan kaya apa suatu ujar dibaca. Misalnya:
べんきょう
勉強する

Nginilah tabil nang manampai'akan daptar hurup-hurup hiragana basarta romanisasi Hepburnnya (hurup dalam warna habang sudah kada dipakai):

huruf hidup yōon
a i u e o (ya) (yu) (yo)
ka ki ku ke ko きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
sa shi su se so しゃ sha しゅ shu しょ sho
ta chi tsu te to ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
na ni nu ne no にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ha hi fu he ho ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
ma mi mu me mo みゃ mya みゅ myu みょ myo
ya yu yo
ra ri ru re ro りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
 wa  wi  we  wo
n
ga gi gu ge go ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
za ji zu ze zo じゃ ja じゅ ju じょ jo
da (ji) (zu) de do ぢゃ (ja) ぢゅ (ju) ぢょ (jo)
ba bi bu be bo びゃ bya びゅ byu びょ byo
pa pi pu pe po ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo