Daptar barakas

Malacung ka napigasi, gagai

Tungkaran istimiwa ngini manampaiakan samunyaan barakas hunggahan. Parhatan disaring ulih pamuruk, babarakas nang pamuruk hunggah ralatan pahanyarnya matan barakas nang ditampaiakan.

Daptar barakas
 
Tanggal Ngaran Pahalusan Ukuran Pamuruk Pamaparan
Kadada kulihan