TOEFL

Tumatan Wikipidia Banjar, kindai pangatahuan

Uji Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Asing (Bahasa Inggris: Test of English as a Foreign Language), disingkat TOEFL merupakan ujian keharatan berbahasa Inggris nang dipakai sagan mandaptar masuk ke universitas di Amerika Serikat atawa negara-negara nang lain di dunia. Ujian ngini sangat diperluakan hagan pandaptar atawa pemandir nang bahasa ibunya lain bahasa Inggris. Ujian TOEFL ini di laksanaakan ulih kantor ETS (Educational Testing Service) di Amerika Serikat hagan sabarataan pasarta tes di saban dunia

Jenis tes bahasa Inggris TOEFL ini umumnya diperluakan sagan syarat masuk kuliah hampir samua universitas di Amirika Serikat wan Kanada baik sagan parugram undergraduate (S-1) wan graduate (S-2 atau S-3). Hasil tes TOEFL ngini jua kawa dipakai sagan partimbangan keharatan bahasa Inggris calon mahasiswa nang mendaptar ke universitas di negara lain, tarmasuk universitas di Eropa wan Australia. Umumnya, tes TOEFL labih baorientasi lawan American English, wan sadikit balain lawan jenis tes IELTS nang baorientasi kapada British English. Kada nang kaya tes IELTS, tes TOEFL ini pada umumnya kada mampunyai bagian individual interview test. Lain dara pada itu TOEFL pada dewasa ini sudah mulai dipakai dalam dunia pergawian nang dimana toefl ini kawa dipakai sabagai salah sabuting mekanisme perikrutan atawa jenjang kanaikan pangkat.[1]

Tes TOEFL jua dibagi ka dalam tiga macam tes TOEFL, nang kaya International TOEFL Test, Institutional TOEFL Test, wan TOEFL Like-Test. Parbadiaannya, soal International TOEFL Test rancak hanyar haratan saban palaksanaan test. Sadangkan soal Institutional Test wan TOEFL Like-Test basumber lawan soal-soal babarapa tahun nang tadahulu matan International TOEFL Test.[2]

Biasanya tes ngini mahabiasakan waktu kurang labih 3 jam wan di laksanaakan dalam 4 bagian:

  • listening comprehension,
  • grammar structure and written expression,
  • reading comprehension, wan
  • writing.

Jenis TOEFL dan nilainya[babak | babak asal-mulanya]

Tes bahasa inggris TOEFL terdiri dari dua jenis yaitu Computer-based Testing dan Paper-Based Testing[1]. Janis Computer-based Testing merupakan tes yang memakai komputer. Skor penilaian model ini berada pada kisaran 216-677. Sedangkan Paper Based Testing merupakan tes yang memakai kertas.. Skor penilaian lawan model ini berada pada kisaran 450-550 ke atas. Nilai hasil ujian TOEFL berkisar antara: 310 (nilai paling rendah) sampai 677 (nilai paling tinggi) sagan versi PBT (paper-based test).

Sejak tahun 1998, tes TOEFL ini dilaksanaakan secara online memakai komputer (Computer-based Testing/CBT), dan sejak tahun 2005 disebut iBT (Internet-based Test). Di tempat-tempat nang masih belum kawa melaksanaakan CBT atawa iBT (karana baluman ada fasilitas komputer wan jaringan internetnya), ujian TOEFL ini masih tatap dilaksanaakan sacara manual memakai kartas wan potlott (paper-based test atau PBT). Informasi labih langkap tentang tes CBT wan paper-based TOEFL nang berkaitan lawan pendaptaran, tampat lukasi dilaksanakan, biaya, wan bahan-bahan parsiapan tes kawa di itihi di situs rasmi TOEFL, http://www.toefl.org (hasil ujian TOEFL versi CBT mampunyai nilai berkisar antara 0 sampai 300, samentara nilai sagan iBT marupakan dari 0 sampai 120) .[3].

Kada lawas ini penyalanggara tes TOEFL jua meada akan janis tes TWE (Test of Written English) nang hasil nilainya tapisah matan nilai tes TOEFL. Tes ini mehabisakan waktu 30 menit, wan peserta akan diminta manulis karangan hendep nang menggambarakan tentang kaharatan pasarta sagan me ekspresiakan wan mambarikan gagasan atawa ide, sarta mandukung gagasan itu lawan cuntuh-cuntuh nang tardapat di dalam kahidupan saban haris mamakai bahasa Inggris nang standar .Bila TWE (Test of Written English) tarmasuk bagian nang diujiaakan, bisanya test ini dilaksanaakan sabalum Listening Comprehension.[4]

Lihati jua[babak | babak asal-mulanya]

IELTS

Rujukan[babak | babak asal-mulanya]

  1. ^ a b Irham Ali Saifuddin dkk, p. 20
  2. ^ Muhammad. (2013). 17 Tips & Trik Lolos TOEFL. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
  3. ^ Hary Gunarto dan Paramita Puspitasari, Kuliah Sambil Kerja di Negeri Kanguru, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2005
  4. ^ Irham Ali Saifuddin dkk, p. 22