Tutumbung kada tapuruk

Data nangini disinggah, wan pauncitnya dihanyari 1 Juni 2023 13.51. Maksimum 5.000 salah satu kulihannya tasadia di singgahan.