Buku bamula

Kikih di asal mula buku

ISBN nang dibari mancungul kada sah; pariksa kalua-ai tasalah marekap matan asal-mula aslinya.

Di bawah adalah sabuah daptar tautan ka situs lain nang manjual bubuku hanyar wan bakas, wan jua baisi panjalasan labih pasal bubuku nang Pian ugai: