Sumbangan pamakai

Malacung ka napigasi, gagai
Gagai gasan sumbangan
 
 
      
 
   

Kadada paubahan nang rasuk lawan syarat itu.