Sumbangan pamakai

Malacung ka napigasi, gagai
Gagai gasan sumbangan
 
 
     
 
  

Kadada paubahan nang rasuk lawan syarat itu.