Sultan Agung

Tumatan Wikipidia basa Banjar, insiklupidia bibas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Sultan Agung
Pangiran Surjanata in Banzjarmasch[1]
Pangiran Surjanata prince in Banjarmasch[1]
Pangeran Suryanata II
Pangeran Dipati Anom II
Raden Kasuma Lalana
Masa kakuasaan 1663 - 1679
Pandahulu Sultan Rakyatullah
Pangganti Sultan Amrullah
Wangsa Dinasti Banjarmasin
Abah Sultan Inayatullah
Uma Gusti Timbuk, puteri Raden Aria Papati

Sultan Agung bin Sultan Inayatullah adalah Sultan Banjar antara 1663-1679[2]. Lagi kacil ngaran sidin Raden Kasuma Lalana. Ratu Kuta Waringin manggalar sidin Pangeran Dipati Anum [II]. Dibantu urang Biaju, sidin mamaksa pamannya Sultan Ri'ayatullah nang wayah nitu manjadi badal (wali) Raden Bagus (anak Sultan Saidullah). Pangeran Dipati Anum II limbah nitu mamindahakan pusat pamarintahan ka Sungai Pangeran, Banjarmasin, dan sidin mangaku jadiSultan Banjar bagalar Sultan Agung, mun galar nang dimasyhurkan adalah Pangeran Suryanata [ka-2]. Dalam arsip Walanda disambat Pangiran Surjanata in Banzjarmasch, ada jua Pangiran Surjanata prince in Banjarmasch. Suryanata diambil matan ngaran pandiri dinasti karajaan ini tumatan jaman Hindu yaitu Maharaja Suryanata.

Katarangan Hikayat Banjar[babak | babak asal mulanya]

Barikut adalah kutipan matan Hikayat Banjar nang ada manyambat Sultan Agung (Pangeran Dipati Anum):

Maka datang Pangeran Kasuma Mandura dari Kuta Waringin, sudah itu maka Pangeran Dipati Anum pergi ka Kuta Waringin mangisterikan saudaranya Raden Kasuma Wijaya itu lawan Putri Lanting anak Ratu Bagawan nang pambusunya. Tiada lama datang lagi Pangeran Dipati Anum dari Kuta Waringin itu manjadikan saudaranya, Gusti Sari Bulan namanya itu, barlaki lawan saudaranya Pangeran Dipati Tuha lain ibu namanya Raden Yuda itu.

Sudah itu saudaranya Pangeran Singamarta lain ibu namanya Raden Subangsa itu diparisterikan ka Silaparang, lawan anak raja Silaparang namanya Mas Surabaya. Sudah itu mati bartinggal anak sa'urang laki-laki namanya Raden Mataram. Sudah itu dijadikannya pula Raden Subangsa itu ulih raja silaparang lawan anaknya di Sumbawa itu namanya Mas Panghulu; itu baranak laki-laki dinamai Raden Bantan. Adapun Raden Subangsa itu sudah baranak di Banjar dahulunya tiga urang parampuan, nang tua namanya Gusti Yada, nang partangahan namanya Gusti Tika, nang busu namanya Gusti Pika. Maka Raden Subangsa itu disebut urang Silaparang dan urang Sumbawa itu Pangeran Taliwang karana isterinya itu, ibu Raden Mataram itu, diam di nageri Taliwang. Sudah itu maka datang Raden Subantaka - itu mamarina Pangeran Singamarta nang disuruh mangisterikan pada Raden Subangsa itu - mambawa khabarnya Raden Subangsa itu, maka tiadalah tarsebut lagi.

Tarsebutlah parkataan Pangeran Kasuma Mandura barwarang lawan Pangeran Singamarta: Raden Pajang laki-laki, anak Pangeran Kasuma Mandura, Gusti Pandara parampuan, anak Pangeran Singamarta. Sudah itu maka Raden Pajang dinamai Pangeran Singamarta Raden Suta-Kasuma.

Sudah itu maka Pangeran Dipati Anum mudik ka Nagara itu mambawa sampung dan lunas parahu bakas parahu Ratu Anum namanya Si Gigir itu, dipulih ka Nagara itu. Raden Bagus Raden Basus sarta hambanya itu barbicara handak diam di Halalak. Sudah tuntung Si Gigir itu Pangeran Dipati Anum bargunam lawan Raden Panjang Jiwa itu lawan Kiai Sutajaya manyuruh ka Biaju minta tulung handak maminta karajaan pada Pangeran Ratu itu, handak disarahkan pada Raden Bagus dan Raden Basus. Yang disuruh ka Biaju itu Raden Panjang Jiwa lawan Kiai Sutajaya. Banyak tiada tarsebutkan.

Maka datang urang Biaju itu, kira-kira tiga ribu banyaknya. Maka ia pun suka mandangar Raden Bagus handak manjadi ratu itu. Maka sudah itu sagala desa sama dibawanya itu minta tulung maminta karajaan pada Pangeran Ratu, handak disarahkan kapada Raden Bagus dan Raden Basus. Maka sagala desa itu lumpat, lagi pula kalau disuruh rusuh pada urang Biaju itu. Maka hilir Pangeran Dipati Anum dari Nagara. Sasak batang banyu ulih parahu itu; bamandak di pulau Halalak.

Maka Pangeran Ratu waktu itu hilir bacangkarama ka Banjar. Maka Raden Panjang Jiwa pun datang pada Raden Mas Dipati, katanya: "Kaula disuruh rayi andika Pangeran Dipati Anum, handak maarak pada Pangeran Ratu mambawa urang banyak, parahunya basar kacil ada saribu banyaknya itu." Maka kata Pangeran Mas Dipati: "Apakah karjanya itu?' Kata Raden Panjang Jiwa: "Kaula tiada tahu." Kata Pangeran Mas Dipati: "Kembali dahulu andika ini. Lamun sudah ada anak paman maatur itu manyuruh mambaritahu ka sana." Maka Raden Pajang Jiwa kembali. Maka Pangeran Mas Dipati maatur pada Pangeran Ratu damikian. Maka Pangeran Ratu mangandika pada Kiai Kartasuta, pada Kiai Sumajiwa, pada Kiai Wangsanagara, muah anak dipati: "Kaya apa bicara kita?" Atur Kiai Kartasuta dan Kiai Sumawijaya: "Baik sampian dapati." Atur Pangeran Mas Dipati dan Kiai Sumajiwa: "Baik sampian mantuk. Dipati Martapura itu jahat baik lawan urang banyak." Sudah itu mantuk Pangeran Ratu itu. Datang ka Martapura itu maka manyuruh manyaru Pangeran Kasuma Mandura dan Pangeran Singamarta dan sarta Ratu Hayu dan manteri sakaliannya, mambicarakan Pangeran Dipati Anum dan urang banyak itu; tiada tarsebut.

Maka Raden Panjang Jiwa lawan Pangeran Dipati Anum itu waktu limbah tangah hari sampai ka Maghrib, pada samalaman sampai kapada isuknya itu, tiada datang suruhan Pangeran Mas Dipati itu maka disuruh lihati ka Banjar ulih Pangeran Dipati Anum. Pangeran Ratu tiada ada, sudah mantuk ka Martapura itu. Maka Pangeran Ratu mudik ka Kayu Tangi sarta urang banyak itu. Datang ka Kayu Tangi maka Raden Panjang Jiwa disuruh Pangeran Dipati Anum lawan urang mahiringkan itu urang lima ratus maarak pada Pangeran Ratu itu. Didapatinya di sitilohor. Maka atur Raden Panjang Jiwa: "Kaula disuruh putra sampian Pangeran Dipati Anum mancatu parkakas karajaan sakaliannya dan sarta sagala manteri sakaliannya urang keraton itu, handak disarahkan arah Raden Bagus itu handak dijadikan ratu." Maka Pangeran Ratu: "Pagi lagi aku bicara lawan sagala dipati." Sudah itu - maka banyak tiada tarsuratkan - maka Raden Panjang Jiwa amit mantuk, menanti di batang tepian masjid.

Sudah itu Pangeran Ratu, sarta sagala para dipati dan sagala manteri sama dibawa, masuk ka Dalam Agung itu sarta gamalan tangara balabrana itu dipalu urang sarta bedil disulat. Sudah itu atur sambah Pangeran Ratu pada Ratu Hayu: "Kaya apa karsa andika, dan sagala para dipati, kaya apa bicara anak sakaliannya? Aku ini mana bicara anak dipati sakaliannya, dahulunya karsa Ratu Hayu. Mana kata bicara urang banyak itu aku turut." Atur Pangeran Kasuma Mandura: "Jangan sampian barikan dahulunya sampai tampai takut sampian, lagi pula, kalau tiada banar dibarikan arah Si Bagus karajaan ini, kalau diambilnya sendiri. Hangir Si Bagus Si Basus di Halalak itu sampian suruh ambil, barikan ulih sampian, maka tampailah kasih sampian itu. Jikalau Dipati Anum handak barkaras kita lawan sajurus ja rarasaan." Kata Pangeran Dipati Tuha: "Banar kata kang raka itu." Kata Pangeran Wiranata: "Banar kata kang raka itu." Maka Pangeran Wiranata itu nang sangat barcakap-cakap itu. Kata Pangeran Singamarta: "Banar kata kang raka Dipati Kasuma Mandura itu." Kata Pangeran Aria Wiraraja: "Kaula ini tiada barpunya atur. Barang siapa urang banyak itu kaula lumpat." Tetapi hatinya Pangeran Aria Wiraraja itu sangat takut kalau jadi barperang itu. Samu katanya handak manamu sadai nang nyaman itu. Kata Pangeran Mas Dipati: "Kata adi sakaliannya itu banar, tetapi manira baik sarahkan. Maka banar akan Si Bagus, syukur. Jika tiada, padah-padahi Dipati Anum itu!" Maka manteri-manteri itu, ada nang lumpat saparti atur Pangeran Kasuma Mandura itu, ada nang lumpat aturan Pangeran Mas Dipati itu. Masing-masing mambawa hanggap panarimanya, manteri-manteri itu. Maka pangandika Pangeran Ratu: "Kita barikan sudah dauh titir, pagi siang saja kita bicara pula."

Maka sagala para dipati dan manteri-manteri sama maaturi amit pulang. Ratu Hayu pun pulang itu. Yang bartinggal Pangeran Mas Dipati lawan Pangeran Aria Wiraraja. Atur Pangeran Mas Dipati: "Kaula tiada parcaya. Aja sudah adi Dipati Kasuma Mandura itu karana Kasuma Jaya baristeri lawan si Danang Lanting. Lagi pula Si Buyut Kasuma Banjar tiada sasusu lawan Kasuma Jaya itulah. Lawan Dipati Tuha dan Dipati Wiranata kaula tiada parcaya karana Si Yuda sudah baristeri lawan Si Sari Bulan itu. Kaula tiada parcaya lawan Dipati Singamarta itu karana sudah barwarang, Si Pujang handak baristeri lawan Si Kamit. Itu maka urang pada manang atur karajaan paninggal Ratu Anum itu. Kaula tiada parcaya ada nang tiada barani kambatan lawan Dipati Anum itu, kaula lawan putra sampian adi Aria Wiraraja itu.

Didahului ulih:
{{{before}}}
Sultan Banjar
1663-1679
Digantiakan ulih:
{{{after}}}

Referensi[babak | babak asal mulanya]

  1. ^ a b (Bahasa Indonesia) Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian antara Kesultanan Bandjarmasin lawan pemerintahan2 V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia- Belanda 1635-1860, Penerbit Arsip Nasional Republik Indunisia, Kompartimen Perhubungan lawan Rakjat 1965
  2. ^ Regnal Chronolgies Southeast Asia: the Islands