Hak asasi manusia: Pabidaan ralatan

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
12 bita ditambahkan ,  7 bulan yang lalu
(→‎Tipologi kawajiban HAM: mambanjari sadikit)
Haratan paangahan dasawarsa 1980-an, [[Palapur Khusus Parsarikitan Bangsa-Bangsa|Palapur Khusus PBB]] hagan Sub-Komisi tantang pancagahan Diskriminasi wan Parlindungan Minoritas, [[Asbojrn Eide]], manggagas bahwa nagara baisi 4 buting kawajiban HAM, yaitu kawajiban hagan mahurmati, malindugi, mahibaki, wan mampromosiakan. Imbahnya kunsip ngini direvisi jadi tiga buting kawajiban haja, yaitu kawajiban hagan mahurmat, malindungi, wan mahibaki.{{sfn|De Schutter|2010|p=242}} Imbah wayah ngitu, tipologi ngini sudah dipakai hagan maanalisis kawajiban HAM nagara, baik ngitu, hagan hak sipil wan pulitik {{sfn|Shelton & Gould|2013|p=566}} atawa hagan hak ikunumi, susial, wan budaya.{{sfn|De Schutter|2010|p=243}} Pada dasarnya, kawajiban hagan "mahurmati" adalah kawajiban negatip nang maharusakan nagara kada mahaur atawa jua manciderai hak asasi manusia. Sapawayahan ngitu, kawajiban hagan "malindungi" wan "mahibaki" marupakan kawajiban pusitip: nagara kada hanya harus "malindungi" individu wan kalumpuk matan palanggaran HAM ulih pihak lain, tagal jua "mahibaki" lawan maambil gagawian nang mampasilitasi hak asasi buhannya.{{sfn|Shelton & Gould|2013|p=566}} Nang kaya cuntuhnya adanya hak hagan mamilih wan dipilih pas wayah pamilihan umum dalam pasal 25 ICCPR, nagara diwajibakan hagan maambil gagawian nang pusitip cuntuh sabuting lawan cara mambarii hak suara lawan saban warga nang dewasa, wan pas wayah nang sama jua maambil langkah hagan mamastiakan bahwa buhannya bujuran kawa mamakai hak ngitu.{{sfn|Shelton & Gould|2013|p=567}}
 
Sahubungan lawan ICESCR, tadapat jua tipologi khusus nang dipakai hagan hak ikunumi, susial, wan budaya, yakni tipologi "4A" nang baisi matan ampat unsur nang saling bahubungan, yaiut "katarsadiaan" (''availability''), "katarjangkauan" (''accessibility''), "kabartarimaan" (''acceptability''), wan "kabarsasuaian" (''adaptability''). Tipologi ngini panambayannya dikambangakan ulih mantan Palapur Khusus PBB manganai Hak Pandidikan, [[Katarina Tomasevski]]. Imbahnya tipologi ngini dijabarakan ulih Komite Hak Ikunumi, Susial, wan Budaya dalam Kumintar Umum No.13 manganai hak pandidikan.{{sfn|De Schutter|2010|p=253}} SehubunganSahubungan denganlawan hak pendidikanpandidikan, "ketersediaankatarsadiaan" berartibaarti lembagalambaga danwan programprugram pendidikanpandidikan yangnang fungsionalpungsional harus tersediatasadia denganlawan jumlah yangnang cukup. "KeterjangkauanKatarjangkauan" menyiratkanmanyiratakan bahwa lembagalambaga danwan programprugram pendidikanpandidikan harus dapatkawa dijangkau olehulih semuasaban orangurang tanpa terkecualitamasuk di wilayah suatu negara, danwan pada dasarnya elemen iningini terdiritadiri darimatan tiga aspekbuting aspik, yaitu "non-diskriminasi", "keterjangkauankatarjangkauan fisik" (pendidikanpandidikan harus dapatkawa dijangkau dengansacara aman), danwan "keterjangkauankatarjangkauan ekonomiikunumi" (salah satunyasabutingnya denganlawan menggratiskan pendidikanpandidikan dasar dannang mengambilkada babayaran wan maambil langkah progresif untukhagan menghapuskanmahilangakan iuran pendidikanpandidikan menengahmanangah danwan tinggi). SementaraSapahadangan itungitu, "keberterimaankabartarimaan" menyatakanmanyambat bahwa bentukbantuk danwan isi darimatan pendidikanpandidikan harus dapatkawa diterimaditarima (bermutubaisi mutu baik danwan relevan), sedangkansadangkan "kebersesuaiankabarsasuaian" mengaturmaatur bahwa pendidikanpandidikan harus dapatkawa disesuaikandisasuaikan denganlawan perubahanparubahan yangnang terjaditarjadi dalam masyarakat danwan jugajua memenuhimamanuhi kebutuhankaparluan beraneka ragambamacam-macam siswa.{{sfn|De Schutter|2010|p=254}} PadaPas kesempatankasampatan nang lain, Komite Hak EkonomiIkunumi, SosialSusial, danwan Budaya mengemukakanmanyampaiakan tipologi bangaran "AAAQ" dalam KomentarKumintar Umum No. 14 yangnang berkaitanbahubungan denganlawan hak kesehatankasihatan. PerbedaannyaParbidaannya ada di unsur yangnang terakhirpauncitan, yaitu "Q" alih-alih "A", yangnang merupakanmarupakan singkatankahindipan darimatan ''quality'' (mutu). Dalam konteks hak atas kesehatankasihatan, yangnang dimaksud denganlawan "mutu" di sini adalah kewajibankawajiban untukhagan memastikanmamastii bahwa komersialisasi atauatawa [[privatisasi]] tidakkada merusakmarusak mutu layanan kesehatankasihatan, karenamaraga biasanyarajin setelahimbah diprivatisasi, pemerintahpamarintah sulitngalih mengawasimaaawasi danwan menjagamanjaga mutu layanan kesehatankasihatan yangnang disediakandisadiakan olehulih swasta.{{sfn|Toebes|2008|p=448-450}}
 
== Bahan acuan ==
1.228

suntingan

Ménu navigasi